Stanowiska Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego

W dniu 26 czerwca 2019 r. zostało opublikowane stanowisko Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w sprawie skuteczności nadzoru w spółkach publicznych. Stanowisko Komitetu ma na celu przypomnienie, że sprawnie działający nadzór jest jednym z  podstawowych narzędzi budowania trwałej wartości spółki i obniżania ryzyka inwestycyjnego. Komitet zwraca uwagę, że Dobre Praktyki zawierają szereg rozwiązań służących budowaniu skutecznego nadzoru sprawowanego przez radę nadzorczą nad działalnością spółki. Podkreśla szczególną rolę, jaką w  zapewnieniu skutecznego funkcjonowania spółki akcyjnej pełni rada nadzorcza oraz monitorowanie efektywności systemów i funkcji wewnętrznych.

Stanowisko Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego w sprawie skuteczności nadzoru w spółkach publicznych - 26 czerwca 2019 r.

 

Więcej o Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego >>