Strategia i misja

Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów przepływu kapitału i towarów poprzez udostępnianie konkurencyjnych jakościowo i cenowo usług giełdowych i rozliczeniowych, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów – przedsiębiorstw, inwestorów oraz pośredników obrotu.

Wspieramy rozwój gospodarczy i budujemy kulturę inwestowania. Tworzymy międzynarodowe centrum kapitałowe.

Zapewniamy najwyższe standardy i bezpieczeństwo obrotu oparte o światowej klasy technologie.

Jako zespół profesjonalistów, prowadzimy zintegrowaną, efektywną działalność zorientowaną na wzrost.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza GPW zatwierdziła aktualizację strategii rozwoju Grupy Kapitałowej GPW.

Przyjęta przez Zarząd Giełdy i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą GPW strategia, stanowi aktualizację i uszczegółowienie działań w ramach wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. "Strategia Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych GPW.2020”, który został zaprezentowany 30 października 2014 r.

Szczegółowy opis aktualizacji strategii oraz inicjatyw strategicznych na lata 2018-2022, zostanie przedstawiony w prezentacji, którą GPW przedstawi podczas konferencji w dniu 27 czerwca 2018 r. 

  Prezentacja strategii GPW #GPW2022