Ośrodek Szkoły Giełdowej

Politechnika Gdańska,
Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk

Termin w trakcie ustalania.