Warsztaty poświęcone Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zaprasza na warsztaty poświęcone Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021.

Warsztaty prowadzić będą przedstawiciele GPW oraz eksperci wchodzący w skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, którzy pracowali nad koncepcją, założeniami i redakcją Dobrych Praktyk 2021.

Do udziału zapraszamy wyłącznie reprezentantów spółek notowanych na Głównym Rynku GPW lub spółek zamierzających ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na tym rynku.

Każdy z zaplanowanych warsztatów będzie poświęcony innemu zakresowi tematycznemu Dobrych Praktyk, tworząc kompletny program edukacyjny stanowiący wsparcie dla spółek notowanych w zakresie poprawnej interpretacji zasad DPSN2021 i sformułowania najwyższej jakości oświadczenia ws. stosowania zasad, w oparciu o zasadę comply or explain. Warsztaty będą także okazją do zaznajomienia się z przepisami określającymi obowiązki informacyjne w zakresie ładu korporacyjnego oraz z zasadami korzystania z formularza służącego do publikacji oświadczenia. Podczas jednego z końcowych warsztatów zaprezentowane zostanie ponadto, w jaki sposób, za pomocą nowego narzędzia wizualizacyjnego, treść tych oświadczeń będzie prezentowana ich odbiorcom.

Udział we wszystkich sesjach jest bezpłatny. Warsztaty będą odbywać się w formule zdalnej, z wykorzystaniem powszechnie dostępnej aplikacji. Z uwagi na ograniczenia techniczne maksymalna liczba uczestników każdego warsztatu wynosi 100 osób.

Poniżej szczegółowe kalendarium warsztatów i ich zakres tematyczny:

1. Jak przygotować się do stosowania Dobrych Praktyk 2021

20 maja 2021, godz. 10:00–12:00

 • na co powinna zwrócić uwagę spółka stosująca Dobre Praktyki? Nowe obszary, nowe zagadnienia
 • zadania organów spółki wynikające z DPSN2021; Dobre Praktyki w regulacjach wewnętrznych i uchwałach; walne zgromadzenie o DPSN2021
 • polityka wynagrodzeń, transakcje z podmiotami powiązanymi i ich relacja do ustawy o ofercie publicznej

2. Ład korporacyjny walnych zgromadzeń

26 maja 2021, godz. 10:00-12:30

 • wszyscy adresaci dobrych praktyk walnego zgromadzenia
 • akcjonariusz w centrum uwagi: jak zapewnić mu komfort w wielu wymiarach
 • zdarzenia niecodzienne i nadzwyczajne ujęte w zasadach DPSN2021

3. Dobre praktyki komunikacji spółki z akcjonariuszami, inwestorami, interesariuszami

31 maja 2021 r., godz. 10:00 –12:30

 • zakres informacji udostępnianych inwestorom
 • ESG – co uwzględniać, jak prezentować
 • strona internetowa spółki
 • inne formy komunikacji

4. Dobre praktyki efektywnego nadzoru. Zadania rady nadzorczej i komitetu audytu

2 czerwca 2021, godz. 10:00 – 12:00

 • systemy i funkcje wewnętrzne
 • dlaczego implementacja tych systemów wykracza poza samą spółkę
 • praca i ocena audytu wewnętrznego - na co zwrócić szczególną uwagę

5. Comply or explain. O sztuce pisania dobrych wyjaśnień

21 czerwca 2021, godz. 10:00–12:00

 • różne stany faktyczne: stosuję czy nie stosuję?
 • wątpliwe stosowanie czy dobre wyjaśnienie?
 • kiedy, co, jak wyjaśniać, czego unikać

6. Obowiązki informacyjne dotyczące Dobrych Praktyk

24 czerwca 2021, godz. 10:00–12:30

 • konstrukcja obowiązków informacyjnych. Oświadczenie o stosowaniu vs. informacje o incydentalnym naruszeniu
 • oświadczenie o stosowaniu DPSN2021 krok po kroku. Jak poprawnie i wzor(c)owo wypełnić formularz
 • efekt końcowy, czyli co będzie mógł zobaczyć odbiorca oświadczeń ws. stosowania DPSN2021 i do jakich dojść wniosków (prezentacja funkcjonalności dashboard’u)

7. Obowiązek publikacji informacji na temat stosowania DPSN2021 w terminie do 31 lipca 2021 r.: help desk za pięć dwunasta

22 lipca 2021, godz. 10:00 – 11:30

 • przypomnienie najważniejszych zasad realizacji obowiązku informacyjnego
 • podsumowanie najczęstszych wątpliwości i zgłaszanych trudności interpretacyjnych, czyli co można znaleźć we Wskazówkach
 • odpowiedzi, podpowiedzi, wyjaśnienia

Rejestracja

Osoby reprezentujące spółki notowane na Głównym Rynku GPW lub spółki zamierzające ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na tym rynku zainteresowane udziałem w warsztatach on-line prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres . W tytule wiadomości prosimy zamieścić: „Zgłoszenie na warsztat DPSN2021” i podać termin lub temat wybranego warsztatu, którego zgłoszenie dotyczy. Prosimy o podanie również imienia i  nazwiska oraz nazwy reprezentowanej spółki*. W jednej wiadomości mogą Państwo dokonać zgłoszenia na większą liczbę warsztatów.

W odpowiedzi na zgłoszenie przed terminem spotkania na wskazany adres zostanie przesłany link umożliwiający udział w danym warsztacie.

GPW zastrzega sobie możliwość weryfikacji zgłoszeń, jak również ograniczenia liczby reprezentantów spółki.

Zgłaszanie pytań i propozycji zagadnień do szczegółowego omówienia

Niezależnie od możliwości zadawania pytań w trakcie warsztatów, zachęcamy do wcześniejszego nadsyłania pytań na adres Pozwoli nam to lepiej przygotować się do spotkań z Państwem.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych zapraszamy także na Konferencję Forum Rad Nadzorczych, w całości poświęconą Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021, która odbędzie się 16 czerwca 2021 r., w formule on-line. Szczegółowe informacje pod adresem:  https://www.forumradnadzorczych.pl/aktualnosci/dpsn-konferencja-frn.html

__________________________________

*Administratorem danych osobowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO).

GPW nie wymaga podawania innych danych niż te, które są niezbędne do zarejestrowania się na wydarzenie tj. (adres e-mail, imię, nazwisko). Pozostałe udostępnione przez uczestników dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie dobrowolnej zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Wydarzenie będzie realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem Microsoft Teams.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia.

Podanie wskazanych danych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.