Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2013-09-17 10:37:04

Nowy mnożnik w kontraktach terminowych

GPW wprowadza nowy mnożnik w kontraktach terminowych
na indeks WIG20

KOMUNIKAT PRASOWY

 • GPW zmienia mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20 z 10 zł do 20 zł
 • GPW planuje wprowadzić do obrotu kontrakty terminowe z nowym mnożnikiem we wrześniu br.
 • W późniejszym terminie kontrakty na WIG20 zostaną zastąpione kontraktami na WIG30

Po ponad 14 latach od wprowadzenia pierwszych instrumentów pochodnych, czyli kontraktów terminowych na WIG20, GPW podjęła decyzję o zmianie wysokości mnożnika w tych instrumentach. Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20, czyli parametr określający wartość jednego punktu indeksowego, zostanie zwiększony z 10 zł do 20 zł. Zgodnie z zakładanym harmonogramem wprowadzenie do obrotu giełdowego kontraktów z nowym mnożnikiem planowane jest we wrześniu br. Termin uruchomienia obrotu nowymi instrumentami zostanie określony w odpowiedniej uchwale Zarządu Giełdy. 

W wyniku zmiany mnożnika wartość nominalna kontraktu oraz wartość minimalnej zmiany kursu kontraktu wzrośnie dwukrotnie i wynosić będzie 20 zł. W związku z tym zmiana kursu kontraktu o 1 punkt indeksowy będzie dla inwestora oznaczać zysk lub stratę wysokości 20 zł zamiast obecnie 10 zł (zysk / strata bez uwzględnienia opłat). Najważniejszą zaletą nowych kontraktów jest dwukrotnie większa wartość kroku notowania w stosunku do kontraktów obecnie notowanych, znacznie poprawiająca atrakcyjność kosztową kontraktu. Przy założeniu, że prowizje pobierane od inwestorów pozostaną na niezmienionym poziomie, inwestorzy po raz pierwszy uzyskają możliwość osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu po zmianie kursu kontraktu o krok notowania, czyli o 1 punkt indeksowy. W obliczu obserwowanej od dłuższego czasu bardzo niskiej zmienności kursów kontraktów, zmiana ta może mieć fundamentalne znaczenie dla giełdowych inwestorów.

- Zmiana mnożnika w kontraktach terminowych na WIG20 wpisuje się w szerszą strategię GPW, której celem jest dalszy rozwój i ożywienie na rynku instrumentów pochodnych. Proponowane przez nas nowe rozwiązania mają prowadzić do wzrostu atrakcyjności naszych instrumentów dla inwestorów oraz do wzrostu płynności, a przez to do podniesienia bezpieczeństwa inwestowania i obniżenia kosztów transakcyjnych. – powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

Kontrakty na WIG20 z mnożnikiem 20 zł docelowo zastąpią obecnie notowane instrumenty. Migracja na kontrakty z nowym mnożnikiem będzie następowała stopniowo. Harmonogram przewiduje okres równoległego notowania kontraktów z mnożnikiem 10 zł i kontraktów z mnożnikiem 20 zł. Inwestorzy będą mieli czas na zapoznanie się z zaletami nowych instrumentów oraz przeniesienie pozycji zajętych w obecnych kontraktach na nowe kontrakty. Jednocześnie wraz z wygaśnięciem wrześniowej serii kontraktów z mnożnikiem 10 zł (serii FW20U13) do obrotu giełdowego nie zostanie wprowadzona kolejna seria tych kontraktów. Ostatnią serią kontraktów obecnie notowanych z mnożnikiem 10 zł będzie seria FW20M14. Zakończenie migracji na nowe kontrakty planowane jest najpóźniej do 20 czerwca 2014 r. Proces ten może trwać krócej w przypadku braku otwartych pozycji na którejkolwiek z ostatnich serii obecnie notowanych kontraktów. Wówczas będzie możliwe zawieszenie notowań takich serii aż do ich wygaśnięcia i automatycznie migracja może zakończyć się wcześniej.

Opłaty operacyjne, jakie GPW będzie pobierać od Członków Giełdy z tytułu zawierania transakcji nowymi kontraktami, będą identyczne do obecnie obowiązujących (dotyczy to zarówno opłat pobieranych od transakcji sesyjnych, pakietowych, jak również od animatorów rynku). GPW nie planuje określać wyższych stawek opłat od nowych kontraktów. Jeśli finalne prowizje pobierane od inwestorów zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, inwestorzy uzyskają znaczący wzrost atrakcyjności nowego instrumentu.
Szczegóły dotyczące kontraktów na WIG20 z mnożnikiem 20 zł znajdują się na stronach internetowych GPW: http://gpw.pl/fw20
 

 Kontrakty terminowe na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł 

* * *

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl.

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media