Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2017-03-07 14:36:08

Debiut spółki UNIMOT

W dniu 7 marca 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka UNIMOT SA.

Spółka UNIMOT SA jest 2. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 487. emitentem na tym rynku.
UNIMOT SA jest 2. spółką, która przeszła w 2017 roku z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

UNIMOT S.A.

spółka na rynku regulowanym

487

debiut w 2017 r.

2 (2 przejście z NC)

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

sektor

Dystrybucja paliw i gazu

spółka w sektorze

2

miejsce siedziby

Zawadzkie (woj. opolskie)

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

polska

przedmiot działalności

Dystrybucja paliw ciekłych i gazowych

IPO/ publiczna sprzedaż

IPO 2.200.000 akcji serii J

papiery wartościowe wprowadzane do obrotu:

2.200.000 praw do akcji serii J, Akcje serii C - I

wartość IPO/sprzedaży

99.000.000 zł

kurs odniesienia

kurs zamknięcia z NC z 06.03.2017 r.

wartość spółki*

361.430.865 zł

wartość instrumentów wprowadzanych

329.930.865 zł

free float w akcjach wprowadzanych (%)

40,77%

liczba akcjonariuszy (akcje objęte wnioskiem)

b.d. (2.271 inwestorów objęło akcje serii J)

Firma Inwestycyjna

DM BOŚ SA

* według ceny emisyjnej akcji serii J (45 zł)

Historia i przedmiot działalności
Historia Unimot S.A. sięga 1992 r., kiedy to jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą UNIMOT EXPRESS rozpoczął Piotr Sikorski, zakładając hurtownię olejów smarnych i silnikowych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów motoryzacyjnych. Dnia 18 września 2001 r. Piotr Sikorski wraz ze swoim bratem Adamem Antonim Sikorskim utworzyli spółkę, wnosząc do niej jako wkład niepieniężny prowadzone przedsiębiorstwo. W 2011 roku Unimot Express sp. z o.o. jako jedyny założyciel zawiązał spółkę Unimot S.A., której działalność realizowana była głównie w oparciu o relacje handlowe i doświadczenia zdobyte przez Unimot Express sp. z o.o.. W 2011 roku zorganizowana część przedsiębiorstwa Unimot Express sp. z o.o. została wniesiona do Emitenta aportem.
W dniu 26 września 2012 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, wprowadzając do obrotu 2.400.000 Akcji Serii C oraz 103.797 Akcji Serii D, pochodzących z nowej emisji. Spółka przed debiutem na NewConnect pozyskała blisko 300.000 zł w wyniku prywatnej emisji akcji serii D, które zostały objęte w liczbie 103.797 przez 9 inwestorów, po cenie 2,85 zł za akcję.
Grupa UNIMOT S.A. jest niezależnym importerem i dystrybutorem paliw, głównie oleju napędowego. Grupa UNIMOT jest również jednym z największych dostawców autogazu (LPG) w południowej Polsce. Dystrybucja prowadzona jest z własnej rozlewni, sprzedaż prowadzona na własnej stacji paliw, a także przez ok. 80 stacji innych podmiotów (działających w promieniu do ok. 200 km od rozlewni), z którymi UNIMOT ma wieloletnie relacje handlowe. Gaz LPG sprzedawany jest również w butlach, które trafiają do ok. 1300 klientów. Grupa posiada również jedną z kilku w Polsce skraplarni gazu ziemnego umożliwiającą produkcję gazu ziemnego skroplonego (LNG). Grupa sprzedaje gaz ziemny dużym odbiorcom końcowym, z wykorzystaniem gazociągów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., natomiast z własnych sieci dystrybucji sprzedaż kierowana jest przede wszystkim do dużych odbiorców przemysłowych i instytucjonalnych. W 2016 r. Grupa UNIMOT rozpoczęła również obrót energią elektryczną.

Oferta prywatna akcji serii J
W ramach oferty publicznej Emitent zaoferował 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, po cenie emisyjnej 45 zł za jedną akcję. W dniu 23 lutego akcje zostały przydzielone 2.271 inwestorom. Akcje zostały przydzielone w następujących Transzach:

  • 440.000 Akcji serii J w Transzy Detalicznej; średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Detalicznej wyniosła 87,116%,
  • 1.760.000 Akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Łączna wartość przeprowadzonej emisji wynosi 99.000.000 zł

Cele emisji
Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone na realizację strategii rozwoju Grupy Emitenta obejmującą w swoich założeniach:
- koncentrację na wzroście sprzedaży paliw płynnych;
- rozwijanie infrastruktury i sprzedaży paliw gazowych;
- rozpoczęcie obrotu energią elektryczną;
- inwestycje w nowoczesne technologie i kapitał ludzki.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media