Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2017-03-16 10:54:25

Ranking "Transparentna spółka 2016"

Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet organizują ranking "Transparentna spółka 2016", adresowany do spółek publicznych z WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Podstawą do ogłoszenia wyników rankingu będzie badanie ankietowe spółek przeprowadzone w najbliższych dniach obejmujące 3 najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego. Celem rankingu jest rozpoczęcie dyskusji na temat transparentności spółek publicznych na warszawskim parkiecie w aspekcie oczekiwań rynku, prezentowanych przez różne grupy interesariuszy z zwróceniem szczególnej uwagi na inwestorów. Intencją organizatorów jest podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem przez zwrócenie uwagi osobom zarządzającym, jakie obszary są ważne w tej komunikacji, nadzorowi, jakie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze musi wypełnić emitent, aby być notowanym i jak dużo ich jest, audytorom, jak ważną rolę odgrywają w badaniu sprawozdań finansowych emitentów, jakie sygnały wysyłają spółkom i czy ich zadanie powinno się ograniczać tylko do wydania opinii z badania sprawozdania finansowego, doradcom i konsultantom, którzy są często źródłem innowacji i nowego podejścia do komunikacji spółek z rynkiem, ale nie zawsze utożsamiają się z ich specyfiką. Najważniejsze w tej komunikacji emitentów z rynkiem jest jednak, jak inwestorzy ją oceniają, czyli jakie minimalne warunki powinna spełniać spółka, aby inwestorzy uznali ja za transparentną dla rynku?
Na to pytanie będziemy starali się udzielić odpowiedzi w trakcie trwania rankingu oraz podczas ogłoszenia wyników w dniu 6 kwietnia 2017 roku, kiedy wybierzemy Transparentna spółkę 2016 w WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Warunkiem uczestnictwa w rankingu jest wypełnienie ankiety zamieszczonej na www Instytutu Rachunkowości i Podatków i odesłanie jej do 15 marca 2017 roku.

Uczestnictwo w rankingu jest bezpłatne.

Zachęcamy Państwa do udziału.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media