Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2017-03-22 13:04:45

Debiut spółki JWW INVEST

W dniu 22 marca 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka JWW INVEST SA.

Spółka JWW INVEST SA jest 3. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 487. emitentem na tym rynku.
JWW INVEST SA jest 3. spółką, która przeszła w 2017 roku z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

JWW INVEST SA

spółka na rynku regulowanym

487

debiut w 2017 r.

3
(3 przejście z NewConnect w 2017 r. historycznie: 58 przejście)

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

sektor

urządzenia mechaniczne

spółka w sektorze

17

inne rynki notowań

spółka notowana na NewConnect

miejsce siedziby

Katowice

przedmiot działalności

montaż i modernizacja urządzeń energetycznych

Oferta publiczna T/N

N

Wartość oferty publicznej

W związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Spółka nie przeprowadziła oferty

kurs odniesienia

równy kursowi zamknięcia na NewConnect z ostatniego dnia notowań tj. z dnia 21.03.2017 r.

wartość spółki*

67.430.000 zł

wartość akcji objętych wnioskiem*

19.309.500 zł

% free float w akcjach objętych wnioskiem

22,41%

wartość ww. free float*

4.326.824 zł

% free float we wszystkich akcjach

6,87%

wartość ww. free float*

4.633.324 zł

Firma Inwestycyjna

Noble Securities S.A.

Animatorzy

Dom Maklerski BDM S.A.
Noble Securities S.A.

* na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku
o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku, który wynosił: 6,13 zł (w dniu poprzedzającym debiut na Głównym Rynku notowania na NewConnect do godz. 14 wahały się w przedziale 4,55 zł - 4,30 zł)

Historia/Przedmiot działalności
JWW Invest SA została zawiązana aktem notarialnym w styczniu 2012 roku.
Spółka specjalizuje się w modernizacjach i remontach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i innych urządzeń okołokotłowych oraz rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych.
W ofercie Emitenta znajdują się takie usługi, jak:
- remonty kotłów (parowych, wodnych);
- montaż urządzeń energetycznych i przemysłowych;
- montaż i remonty rurociągów średnio i wysokoprężnych;
- prefabrykacja, montaż, remonty rurociągów oraz wykonawstwo zbiorników;
- wykonawstwo konstrukcji stalowych;
- usługi spawalnicze na elementach ciśnieniowych.
Emitent posiada 65% udziałów w spółce JWW Konstrukcje Sp. z o.o. prowadzącej działalność w zakresie generalnego wykonawstwa w zakresie hal magazynowych, 100% udziałów w spółce Polon Sp. z o.o. zajmującej się badaniami i doradztwem technicznym, 100% udziałów w spółce JWW Solaris Sp. z o.o. zajmującej się budową farmy solarnej i 51% udziałów w SOL-POWER Sp. z o.o. zajmującej się pozyskiwaniem gruntów pod instalacje fotowoltaiczne oraz procesami budowlanymi w zakresie instalacji.
Obecnie Grupa Kapitałowa zatrudnia ponad 150 osób.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 1.100.000 zł i dzieli się na 11.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
• 7.000.000 akcji imiennych, dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii A1,
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 850.000 akcji zwykłych imiennych serii B,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje serii A2 oraz C były notowane na rynku NewConnect.

Intencją Spółki było przeprowadzenie oferty publicznej od 100.000 do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Spółka pierwotnie planowała przeprowadzenie oferty na przełomie maja i czerwca 2016 r., później w sierpniu 2016 r. a następnie w październiku 2016 roku. W komunikacie aktualizującym do prospektu emisyjnego z dnia 26 września 2016 r. - Spółka poinformowała
o zawieszeniu oferty publicznej bez wskazywania nowych terminów oferty.

Papiery wartościowe debiutujące na Głównym Rynku GPW:
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media