Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2016-11-16 17:03:52

Debiut spółki ARTIFEX MUNDI

17 listopada 2016 - odbyło się pierwsze notowanie spółki ARTIFEX MUNDI S.A. To 487. notowana spółka i 17. debiut na tym rynku w 2016 r.

Informacje podstawowe:

nazwa spółki

ARTIFEX MUNDI S.A.

spółka na rynku

487

debiut w 2016 r.

17

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

sektor

Informatyka

spółka w sektorze

48

miejsce siedziby

Zabrze

polska/zagraniczna

(inne rynki notowań)

Polska

przedmiot działalności

Emitent jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy m.in. Android, iOS, Windows Phone, PC, Mac, Linux, XBOX One oraz PlayStation 4

oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna:

·         500.000 nowych akcji serii C,

·         3.918.000 akcji dotychczasowych serii B

wartość oferty publicznej:

99.405.000 PLN, w tym:

wartość nowej emisji: 11.250.000 PLN,

wartość akcji sprzedawanych: 88.155.000 PLN.

kurs odniesienia

 

22,50 PLN

wartość spółki*

236,25 mln PLN

wartość instrumentów wprowadzanych

146,02 mln PLN (akcje zarejestrowane)

11,25 mln PLN (PDA)

% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)

41,29% w PDA

32,66% w akcjach objętych wnioskiem, w tym: 31,99% w akcjach dotychczasowych

wartość free float w akcjach objętych wnioskiem

4,6 mln PLN w PDA

51,4 mln PLN we wszystkich akcjach

%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)

41,29% w PDA

21,74% w akcjach objętych wnioskiem, w tym: 32,66% w akcjach dotychczasowych

wartość free float we wszystkich akcjach

4,6 mln PLN w PDA

51,4 mln PLN we wszystkich akcjach

Oferujący

Trigon Dom Maklerski S.A.

Doradca prawny

Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp. k.

Biegli Rewidenci

UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii C oraz ceny sprzedaży akcji dotychczasowych serii B tj. 22,50 PLN

Historia Emitenta

Historia Grupy sięga 2007 r., kiedy to 10 osobowy zespół rozpoczął prace nad pierwszą realizowaną na zlecenie grą Ernest Colt Western Shooter. Prace nad produktami sygnowanymi znakiem „Artefix Mundi” były wykonywane w ramach spółki cywilnej działającej pod firmą Zakład Systemów Komputerowych Progres s.c. zawiązanej w 1991 r. i prowadzonej przez Bogdana i Bożenę Grudzińskich („ZSK Progres”), której wspólnikiem od 2009 r. jest także Tomasz Grudziński, obecny Prezes Zarządu Spółki. W początkowym okresie zespół zdobywa doświadczenie i pozyskuje kontakty biznesowe, a ZSK Progres występuje głównie w roli wykonawcy.

W 2009 r. ZSK Progres nawiązał współpracę z Alawar Entertainment, Inc., zagranicznym wydawcą, który zlecił  wykonanie gry przygodowej typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure). Efektem tej współpracy jest gra Joan Jade and the Gates of Xibalba. ZSK Progres nawiązuje także współpracę z największym wydawcą gier HOPA na świecie – Big Fish Games Inc.

W 2010 r. nastąpiła premiera pierwszej części Time Mysteries, która jest największym osiągnięciem w dotychczasowej historii działalności Spółki. Sukces finansowy produkcji i nabyte doświadczenie, sprawiają, że studio rozpoczyna samodzielne prace nad własną grą HOPA. Równocześnie trwają prace nad autorskim silnikiem Spark Casual Engine. W 2011 r. nastąpiła premiera gry Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek. W tym samym roku powstaje drugie po Zabrzu biuro w Krakowie. Spółka posiada wówczas w swoim portfolio 5 tytułów gier. Zespół liczy ponad 50 osób. Powstają spółki Artifex Mundi Ltd oraz Grey Wizard Innovative Ltd. Założycielem obu spółek jest Tomasz Grudziński, które powstają w celu wspomagania działalności operacyjnej tworzącej się grupy.

Na mocy umowy z dnia 13.01.2012 r. powstaje Artifex Mundi sp. z o.o z siedzibą w Zabrzu o kapitale zakładowym 70.000 PLN. Założycielami Artifex Mundi sp. z o.o. są: Artifex Mundi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu oraz Bogdan Grudziński, Bożena Grudzińska i Tomasz Grudziński jako wspólnicy ZSK Progres, którzy pokrywają obejmowane udziały w całości ruchomościami i prawami majątkowymi przysługującymi im jako wspólnikom spółki cywilnej. Dnia 14.02.2012 r. Artifex Mundi sp. z o.o. zostaje zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 411007. Dnia 13.032012 r. Artifex Mundi sp. z o.o. nabywa 100% udziałów w Two Sheds Sp. o.o., spółce zajmującej się wspomaganiem działalności wydawniczej i produkcyjnej. Artifex Mundi sp. z o.o. nabyła także 100% udziałów w Artifex Mundi Ltd oraz w Grey Wizard Innovative Ltd od Tomasza Grudzińskiego. Spółka zyskuje nowego inwestora - Warsaw Equity Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Uchwałą NZW Artifex Mundi sp. z o.o. z dnia 22.05.2012 r., kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony o kwotę 10.000 PLN, tj. do kwoty 80.000 PLN poprzez utworzenie 200 nowych udziałów w kapitale zakładowym. W 2012 r. swoją premierę ma gra Nightmares from the Deep: The Cursed Heart.

W 2014 r. portfolio Spółki zwiększa się do ponad 20 gier. Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Artifex Mundi sp. z o.o. z dnia 14.01.2014 r., kapitał zakładowy Emitenta zostaje podwyższony o kwotę 20.000,00 PLN, tj. do kwoty 100.000,00 PLN poprzez utworzenie 400 nowych udziałów w kapitale zakładowym Emitenta. Dnia 1.07.2014 roku Artifex Mundi sp. z o.o. sprzedaje wszystkie udziały w Grey Wizard Innovative Ltd. osobie fizycznej. Spółka w 2014 r. rozpoczyna także działalność w zakresie produkcji gier w modelu free-to-play.

Dnia 11.01.2016 r. NZW Artifex Mundi sp. z o.o. podejmuje uchwałę o przekształceniu formy prawnej prowadzonej działalności ze spółki z ograniczoną działalnością na spółkę akcyjną. Emitent jako spółka akcyjna powstaje z dniem wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co następuje dnia 1.02.2016 r.

Działalność Emitenta

Grupa jest producentem, współproducentem oraz wydawcą gier na najważniejsze platformy m.in. Android, iOS, Windows Mobile, PC, Mac, Linux, Xbox One oraz PlayStation 4. Model biznesowy Grupy opiera się obecnie na dwóch filarach:
 

 • segmencie gier premium, który obejmuje produkcję gier monetyzowanych w modelu try-before-you-buy oraz działalność wydawniczą i inwestycyjną w zakresie gier monetyzowanych w modelu trybefore-you-buy;

 • segmencie gier free-to-play, który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu free-to-play.

Spółka specjalizuje się w grach casualowowych typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które stanowią połączenie gier logicznych i przygodowych. Dotychczas wydane gry, Emitent monetyzował wyłącznie w modelu try-before-you-buy, czyli „spróbuj zanim kupisz”, zgodnie z którym gracz ma możliwość przetestowania części gry za darmo, zanim podejmie decyzję zakupie pełnej wersji. Od 2016 r. Spółka rozpoczęła monetyzację gier także w modelu free-to-play, który stanowi obecnie dominujący model dystrybucji i monetyzacji na rynku gier mobilnych. Gra free-to-play jest udostępniana użytkownikowi za darmo z pełną funkcjonalnością, niemniej jednak w trakcie rozgrywki gracz ma możliwość wykonywania mikrotransakcji, w ramach których może nabyć m.in. różne dodatki i/lub usprawnienia (w tym przedmioty urozmaicające rozgrywkę, elementy zmieniające wygląd postaci oraz umożliwiające szybszy postęp w grze). Pierwsza gra free-to-play Emitenta została wydana 31.08.2016 r., a równolegle trwają prace na kolejnymi grami w tym segmencie. Na Datę Prospektu tj. na dzień 12.10.2016 r. w sprzedaży Spółki znajduje się ponad 40 gier, które przetłumaczone zostały na kilkanaście języków (w tym japoński, chiński i koreański). Duża liczba gier w portfolio Spółki wydawanych na wielu platformach dystrybucyjnych pozwala na dywersyfikację ryzyka i tym samym uniezależnienie wyników finansowych Spółki od sukcesu pojedynczego tytułu lub pojedynczej platformy. Corocznie, portfolio Spółki powiększa się o kilka do kilkunastu gier.

Strategia działalności

Działalność Spółki nakierowana jest na realizację celu Emitenta, jakim jest tworzenie gier o najwyższej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dynamicznego tempa rozwoju i racjonalnego poziomu kosztów związanych z produkcją gier. Spółka realizuje te cele poprzez:

1. Umocnienie pozycji na rynku gier casualowych typu premium, monetyzowanych w modelu try-before-you-buy, w szczególności poprzez rezygnację z pracy z wydawcami zewnętrznymi i osiągnięcie 100%-ego udziału self-publishingu w generowanych przychodach z tego segmentu,

2. wejście w segment gier monetyzowanych w modelu free-to-play. Ten nowy dla Spółki segment gier pozwoli na znacznie głębszą dywersyfikację produktową jednocześnie nie zagrażając stabilności wypracowanego już pipeline’u produkcji i wydawania gier premium.

Oferta publiczna:

W ofercie publicznej Emitent oferował do 500.000 akcji nowej emisji serii C oraz do 6.150.000 Akcji Sprzedawanych istniejących akcji serii B będących własnością Artifex Mundi Investments, Warsaw Equity PE Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, Przemysława Danowskiego oraz Jerzego Krok.

Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 22,50 zł.

W dniu 28 października 2016 roku dokonano przydziału łącznie 3.918.000 Akcji Oferowanych, w ten sposób, że:

 •  w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 504.355 akcji sprzedawanych;
 • w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 3.913.645 akcji oferowanych, tj. 500.000 nowych akcji oraz 3.413.645 akcji sprzedawanych.

Redukcja nie w żadnej transzy nie wystąpiła.

Liczba akcjonariuszy, którzy objęli oraz nabyli akcje w ofercie publicznej: 1.031.

Wartość oferty publicznej: 99.405.000 PLN, w tym:

·         wartość nowej emisji: 11.250.000 PLN,

·         wartość akcji sprzedawanych: 88.155.000 PLN.

Cele emisji:

Środki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na poszerzenie działalności wydawniczej oraz na działalność wspierającą sprzedaż oraz rozpoznawalność Spółki wśród graczy, na którą składają się: inwestycje w gry twórców zewnętrznych, przygotowanie profesjonalnych materiałów wideo promujących gry oraz promocję gier na targach oraz uczestnictwo w spotkaniach branżowych.

Kapitalizacja Spółki (akcje dotychczasowe): 225 mln zł

liczona według ceny akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj. 22,5 PLN.

Kapitalizacja Spółki (po rejestracji akcji nowej emisji): 236,25 mln zł

liczona według ceny akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj. 22,5 PLN.

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media