Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2016-11-22 15:04:19

Debiut spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

23 listopada 2016 na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.Wprowadzane instrumenty: 1.130.000 praw do akcji serii I

(po rej. podwyższenia kapitału zakładowego wprowadzonych zostanie 2.030.000 akcji serii H, I)

nazwa spółki

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA

 

spółka na rynku regulowanym

484

 

debiut w 2016 r.

18

 

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

 

sektor

deweloper (38 spółka w sektorze)

 

Inne rynki notowań

brak

 

miejsce siedziby

Kraków

 

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska

 

przedmiot działalności

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, jako deweloper specjalizuje się w realizacji inwestycji oraz wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych

 

IPO/ publiczna sprzedaż

Oferta publiczna do 1.130.000 akcji serii I

 

papiery wartościowe wprowadzane

1.130.000 praw do akcji serii I (po rej. podwyższenia kap. zakł. wprowadzonych zostanie 2.030.000 akcji serii H, I)

 

wartość oferty

20,34 mln zł

 

kurs odniesienia *)

18 zł

 

wartość spółki *)

74,34 mln zł

 

wartość instrumentów wprowadzanych *)

36,54 mln zł

 

% free float w akcjach Spółki (z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii I)           

27,36%

 

% free float w akcjach wprowadzanych                    (z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii I)           

55,67%

(100% praw do akcji)

 

Wartość ww. free float *)

20,34 mln zł

 

liczba akcjonariuszy

Akcje serii H są w rękach jednego akcjonariusza, natomiast liczba akcjonariuszy prawa do akcji serii I oraz akcji serii H wynosi 347 akcjonariuszy

 

Oferujący i wydający opinię do wniosku

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Podmioty przyjmujące zapisy na oferowane akcje

DM Banku Ochrony Środowiska SA, DM mBanku SA, BM ALIOR BANKU SA

Doradca Prawny

GHMW – Gach, Hulist, Prawdzic, Łaszcz - Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Biegły Rewident

KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.

Animator

brak

 

*wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii I, tj. 18 zł, z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii I.

II. Historia Emitenta

Emitent - Biuro Inwestycji Kapitałowych SA - został zawiązany 16.04.1996 r., a 17.04.1996 r. zarejestrowany w rejestrze handlowym. W dniu 10.09.2002 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS.

Obecnie Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której jest jednostką dominującą. Na dzień 30.06.2016 r. Emitent posiadał bezpośrednio lub pośrednio udziały w 10 jednostkach zależnych.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta

Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, i jako deweloper, specjalizuje się w realizacji/budowie inwestycji, a następnie wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych klientom korporacyjnym. Obiekty realizowane przez Emitenta i jego Grupę to głównie magazyny składające się z niewielkich modułów, tzw. SBU – Small Business Unit (SBU). Wynajmowane obiekty służą do składowania i przeładunku produktów i towarów.

Strategią Emitenta jest inwestowanie w obiekty średniej wielkości, przede wszystkim w lokalizacjach miejskich i podmiejskich.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 3.000.000  i dzieli się na 3.000.000 akcji serii A, G, H, o wartości nominalnej  1  każda akcja, w tym:

- 190.000 akcji imiennych uprzywilejowanych pięciokrotnie co do głosu serii A,

- 1.910.000 akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii G,

- 900.0000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

24.06.2015 r. walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie emisji publicznej do 1.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W tym samym dniu przyjęto Program Motywacyjny w Spółce i podjęto uchwałę w sprawie emisji od 1 do 69.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 69.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J. Obejmowanie akcji przewidziane jest na lata 2017 -2019.

Publiczna Oferta akcji serii I

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu, w dniu 26.10.2016 r., Spółka w porozumieniu z Oferującym ustaliła ostateczną cenę akcji oferowanych na kwotę 18 zł. Z uwagi na ustalony poziom ceny, Sprzedający podjął decyzję o nieuczestniczeniu w planowanej ofercie sprzedaży do 569.606 akcji serii H.

Publiczna Subskrypcja do 1.130.000 akcji serii I oferowanych po cenie 18  zł:

 • Transza Inwestorów Indywidualnych  - 200.000 akcji, przydzielane z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, redukcja wynosiła ok. 9,11%
 • Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 930.000 akcji, bez redukcji.

Wpływy z emisji akcji serii I w wysokości 20,34 mln zł mają zostać przeznaczone na realizację przygotowanych projektów deweloperskich, tj. na: rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowę Parku Handlowego w Dzierżoniowie, budowę Centrum Logistycznego w Krakowie. • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media
 • GPW Media
 • Apple Store
 • Google Play
 • Dołącz do nas
 • RSS
 • Śledź nas
 • Wersja mobilna
 • Zamów Newsletter