Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2016-12-29 17:51:48

Debiut spółki TXM

W dniu 29 grudnia 2016 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka TXM SA.

Spółka TXM SA jest 17. debiutantem w roku 2016 na Głównym Rynku GPW oraz 487. emitentem na tym rynku.

Wprowadzane instrumenty: 4.000.000 praw do akcji serii E (po rej. podwyższenia kapitału zakładowego wprowadzonych zostanie 21.440.000 akcji)

Informacje podstawowe

nazwa spółki

TXM SA

spółka na rynku regulowanym

487

debiut w 2016 r.

19

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

sektor

Handel detaliczny (27 spółka w sektorze)

Inne rynki notowań

brak

miejsce siedziby

Andrychów

polska/zagraniczna (inne rynki notowań)

Polska

przedmiot działalności

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, która oferuje szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, t-shirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki

IPO/ publiczna sprzedaż

Oferta publiczna do 4.000.000 akcji serii E

papiery wartościowe wprowadzane

4.000.000 praw do akcji serii E (po rej. podwyższenia kap. zakł. wprowadzonych zostanie  21.440.000 akcji serii A, A2, A3, A4, B, C, E).

wartość oferty

20 mln zł

kurs odniesienia *)

5 zł

wartość spółki *)

167,2 mln zł

wartość instrumentów wprowadzanych *)

107,2 mln zł

% free float w akcjach Spółki (z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii E)           

21,4%

% free float w akcjach wprowadzanych                    (z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii E)           

33,4%

(100% praw do akcji)

Wartość ww. free float *)

35,8 mln zł

liczba akcjonariuszy

akcje objęte wnioskiem i zarejestrowane - 5 akcjonariuszy; wszystkie akcje objęte wnioskiem, w tym niezarejestrowane serii E - 266 akcjonariuszy

Oferujący i wydający opinię do wniosku

mBank SA

Doradca Finansowy

mCorporate Finance SA

Doradca Prawny

DJBW Daniłowicz, Jurcewicz, Biedecki i Wspólnicy sp.k.

Biegły Rewident

Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp.k.

Główny akcjonariusz Emitenta

REDAN SA (56% po rej. akcji serii E) – spółka notowana na GPW

Animator

mBank SA

* wartość ustalona na podstawie ceny emisyjnej akcji serii E, tj. 5 zł, z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii E.

Historia Emitenta
Emitent utworzony został na podstawie aktu notarialnego z dnia 3.12.2012 r., w sprawie przekształcenia spółki Adesso Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna w spółkę akcyjną Adesso SA, zarejestrowanego 11.07.2013 r. W dniu 30.01.2015 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę o zmianie firmy na TXM SA.
Poprzednik prawny Emitenta, spółka Adesso Sp. z o.o. Sp.K.A. powstała 2007 r. z przekształcenia spółki Adesso SA, zawiązanej w 1989 r.
Doświadczenie na rynku odzieżowym Grupa Kapitałowa Emitenta zdobywa od chwili utworzenia w roku 1989 przedsiębiorstwa pod firmą Adesso. Na początku działalności Adesso zajmowało się sprzedażą hurtową importowanych artykułów tekstylnych oraz piśmienniczych, a następnie artykułów pończoszniczych.
W 2000 r. rozpoczął się proces budowy sieci samoobsługowych sklepów dyskontowych TXM textilmarket, w których od 2002 roku Grupa prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. W 2005 roku nastąpiło otwarcie setnego sklepu sieci TXM textilmarket. Obecnie Emitent jest właścicielem 385 sklepów dyskontowych textilmarket.
od 2001r. Emitent jest częścią grupy Redan.
Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi 13 spółek w 100% zależnych.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket, która oferuje swoim klientom szeroki asortyment odzieży użytkowej (bluzki, bluzy, koszulki, t-shirty, topy, kurtki, koszule, swetry, sukienki, spodnie i spódnice) oraz obuwie, akcesoria i dodatki. Ponad 76% przychodów TXM pochodzi ze sprzedaży odzieży, bielizny oraz artykułów dziewiarskich.
Podstawowym celem Emitenta jest wzrost wartości Grupy TXM, który ma być osiągany poprzez wysokie dynamiki generowanych przychodów ze sprzedaży oraz wzrost wskaźników rentowności, a w konsekwencji ciągła poprawa wyników finansowych, przy jednoczesnym stopniowym umacnianiu pozycji rynkowej na rynku polskim oraz ekspansji na rynki zagraniczne. Nadrzędnym celem strategicznym Grupy jest umocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost wyników finansowych. Grupa TXM planuje rozbudowę istniejącej sieci sprzedaży oraz optymalizację procesów wewnętrznych. W okresie 2016-2018 Grupa planuje rozszerzyć posiadaną sieć sprzedaży krajowej do poziomu ok. 382 sklepów o łącznej powierzchni sprzedaży 98,4 tys. m2 w Polsce i 94 za granicą o łącznej powierzchni handlowej 33,0 tys. m2.

Publiczna Oferta akcji serii E

9.09.2015 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie emisji publicznej nie więcej niż 7.360.000 akcji serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 2.12.2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta ustaliła maksymalną cenę akcji w wysokości 6,20 zł.
Emitent, na podstawie rekomendacji Oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu, ustalił ostateczną cenę akcji oferowanych na poziomie 5 zł oraz ustalił ostateczną liczbę akcji oferowanych w ramach Oferty na 4.000.000 akcji.
Publiczna Subskrypcja do 4.000.000 akcji serii E, oferowanych po cenie 5 zł, w dwóch transzach:
- Transza Inwestorów Indywidualnych - 400.000 akcji, przydzielane z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, redukcja wynosiła ok. 49%. C
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych – 3.600.000 akcji, bez redukcji.

Wpływy z emisji akcji serii E wysokości 20 mln zł mają zostać przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży TXM textilmarket. Główny cel będzie realizowany poprzez: rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju: 10-12 mln zł; ekspansja zagraniczna – rozwój sieci sklepów za granicą: 4-5 mln zł; dynamiczny rozwój kanału e-commerce: 2–3 mln zł; dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży: ok. 2 – 3 mln zł.

Obecna Kapitalizacja Spółki, liczona według ceny emisyjnej akcji serii E wynosi obecnie 147,20 mln zł, natomiast po rej. emisji akcji serii E, wyniesie 167,20 mln zł.

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media