Jesteś tutaj: Strona główna - GPWO GPWWiadomościWydarzenia / Konferencje / Debiuty

Aktualności

2017-01-19 14:19:50

Debiut spółki SETANTA

W dniu 19 stycznia 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka SETANTA SA.

Spółka SETANTA SA jest 1. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 487. emitentem na tym rynku.
SETANTA SA jest 1. spółką, która przeszła w 2017 roku z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

SETANTA S.A.

spółka na rynku regulowanym

487

debiut w 2017 r.

1

(1 przejście z NewConnect w 2017 r. historycznie: 56 przejście)

rynek (podstawowy/równoległy)

równoległy

sektor

sprzedaż nieruchomości

spółka w sektorze

22

inne rynki notowań

spółka notowana na NewConnect

miejsce siedziby

Warszawa

przedmiot działalności

inwestycje w spółki portfelowe

Oferta publiczna T/N

N

Wartość oferty publicznej

W związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Spółka nie przeprowadziła oferty

kurs odniesienia

równy kursowi zamknięcia na NewConnect z ostatniego dnia notowań tj. z dnia 18.01.2017 r.

wartość spółki*

96.848.336 zł

wartość akcji objętych wnioskiem*

96.848.336 zł

% free float w akcjach objętych wnioskiem

17,4%

wartość ww. free float*

16.864.159zł

% free float we wszystkich akcjach

17,4%

wartość ww. free float*

16.864.159 zł

Firma Inwestycyjna

HFT Brokers

Animator

NWAI Dom Maklerski

* na podstawie średniego kursu na NewConnect za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku wynoszącego: 22,48 PLN

SETANTA SA (do maja 2014 r. działająca pod nazwą SETANTA FINANCE GROUP SA i zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami w charakterze operatora na zlecenie) obecnie jest firmą inwestycyjną, której działalność polega na nabywaniu aktywów, koordynacji działań spółek portfelowych i nadzorze nad realizacją strategii rozwoju spółek portfelowych.
Aktualnie w skład portfela wchodzi 7 spółek bezpośrednio zależnych oraz inne podmioty w których Emitent posiada od 3,5 do 26% udziału w kapitale zakładowym.

Akcje zwykłe na okaziciela serii A-E notowane były w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect od stycznia 2013 roku, akcje serii F były notowane na NewConnect od maja 2015 roku.

Akcje dopuszczone/wprowadzone do obrotu na Głównym Rynku GPW:

 • 1.504.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 325.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 92.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 • 2.186.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media