Wydarzenie

Debiut spółki PLAY COMMUNICATIONS

2017-07-27 14:02:58

W dniu 27 lipca 2017 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka PLAY COMMUNICATIONS SA z siedzibą w Luksemburgu.
Spółka PLAY COMMUNICATIONS SA jest 9. debiutantem w roku 2017 na Głównym Rynku GPW oraz 485. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

nazwa spółki

PLAY COMMUNICATIONS SOCIETE ANONYME

spółka na rynku

485

debiut w 2017 r.

9  

rynek (podstawowy/równoległy)

podstawowy

sektor

Telekomunikacja

spółka w sektorze

9

miejsce siedziby

Luxemburg

polska/zagraniczna
(inne rynki notowań)

zagraniczna

przedmiot działalności

Operator sieci komórkowej

oferta/sprzedaż
(T/N, prywatna/publiczna)

Oferta publiczna dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji przez Akcjonariusza sprzedającego, tj. Play Holdings 1 S.a.r.l.

Oferta obejmowała 121.572.621 istniejących akcji,
w tym:  

5.980.249 dla Inwestorów Indywidualnych,

157.367 dla Uprawnionych Pracowników,

115.435.005 dla Inwestorów Instytucjonalnych.

wartość oferty publicznej:

Łączna wartość oferty publicznej:

4,38 MLD PLN

kurs odniesienia

36,00 PLN (cena sprzedaży akcji w ofercie publicznej)

wartość spółki*

9 MLD PLN

wartość instrumentów wprowadzanych*

9 MLD PLN

% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)

15,3%

wartość free float* MLD PLN

 w akcjach objętych wnioskiem

1,38 mld PLN

 

%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)

15,3%

wartość free float* we wszystkich akcjach

1,38 mld PLN

Globalni Koordynatorzy, Współzarządzający Księgą Popytu

JP Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, UBS Limited

Współzarządzający Księgą Popytu oraz Współoferujący

Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A. Oddział DM PKO BP

Doradca prawny

White&Case LLP, White&Case M. Studniarek
i Wspólnicy-Kancelaria Prawna sp.k., Loyens&Loeff Luxembourg S.a.r.l, Latham&Watkins, Weil, Gotshal&Manges-Paweł Rymarz s.k., NautaDutilh Avocats Luxembourg S.a.r.l.

Biegli Rewidenci

Ernst&Young (Luxembourg), Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. s.k. 

*wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży akcji dotychczasowych w ofercie publicznej tj. 36,00 PLN

Historia Emitenta
Emitent został założony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkim Księstwie Luksemburga w dniu 10 stycznia 2014 i został przekształcony w publiczną spółkę akcyjną w dniu 21 czerwca 2017 r. Emitent zmienił też nazwę z Play Holdings 2 S.a.r.l. na Play Communications S.A. Emitent jest zarejestrowany w Luxembourg Trade and Companies Register pod numerem B 183803.

Działalność Emitenta
Emitent jest drugim operatorem sieci komórkowej w Polsce pod względem zarejestrowanej liczby klientów, która na dzień 31 marca 2017 wynosiła 14,3 mln. Emitent oferuje usługi głosowe, wiadomości tekstowe oraz usługi transmisji danych i transmisji wideo klientom indywidualnym oraz biznesowym w oparciu o umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą w formie pisemnej (klienci kontraktowi) lub klientom usług przedpłaconych (pre-paid).   
PLAY zwiększył swój udział rynkowy w liczbie klientów w Polsce z poziomu około 4,6% na koniec 2008 r. do około 27,6% na 31 marca 2017 r. PLAY oferuje szeroki zakres usług telekomunikacyjnych opartych na technologii komórkowej, w tym: usługi głosowe, usługi transmisji danych, wiadomości tekstowe, usługi wideo (PLAY NOW), a także usługi dodane oraz sprzedaż telefonów komórkowych i innych urządzeń klientom indywidualnym oraz biznesowym w Polsce.
Emitent jest jednostką dominującą wobec swoich jednostek/podmiotów zależnych: P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (która posiada następujące spółki zależne: Play Finance 1 S.A., Play Finance 2 S.A., Play 3GNS sp. z o. spółka komandytowa, 3GNS Sp. z o.o.), Tonhil Investments S.A. (Polska).  
Emitent jest bezpośrednio kontrolowany przez akcjonariusza sprzedającego, tj. Play Holdings 1 S.a.r.l. Akcjonariusz sprzedający kontrolowany jest bezpośrednio przez Impera Holdings S.A. (Luksemburg).   

Oferta publiczna
Oferta publiczna obejmowała wyłącznie sprzedaż istniejących akcji przez Akcjonariusza sprzedającego, tj. Play Holdings 1 S.à r.l. („Akcjonariusz Sprzedający”).
Oferta obejmowała maksymalną liczbę oferowanych akcji (“Akcje Oferowane”), tj. 121.572.621 istniejących akcji zwykłych luksemburskiej spółki PLAY Communications S.A., należącej do Play Holdings 1 S.à r.l., będącej własnością i kontrolowanej pośrednio (przez Impera Holdings S.A. Luksemburg) przez spółki Tollerton Investments Limited i Telco Holdings S.à r.l., w tym 11.052.056 akcji dodatkowego przydziału.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Uprawnionych Pracowników została ustalona na 6.137.616 (ok. 5% Akcji Oferowanych), co obejmuje 5.980.249 Akcji Oferowanych (ok. 4,9% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Inwestorów Indywidualnych i 157.367 Akcji Oferowanych (ok. 0,1% Akcji Oferowanych) w ofercie dla Uprawnionych Pracowników. Pozostałe 115.435.005 Akcji Oferowanych zostało przeznaczonych dla Inwestorów Instytucjonalnych (ok. 95% Akcji Oferowanych).

Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych jak i Inwestorów Instytucjonalnych została ustalona na 36 PLN za jedną akcję.
Cena Akcji Oferowanych dla Uprawnionych Pracowników została ustalona na 30,6 PLN za jedną akcję.

Przydział Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego został przeprowadzony w dniu 19 lipca 2017 r.

Inwestorom Indywidualnym przydzielono łącznie 5.980.249 Akcji Oferowanych, co oznacza że popyt w transzy Inwestorów Indywidualnych ok. 3-krotnie przewyższył liczbę przydzielonych akcji.
Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w Pierwszym Okresie Przyjmowania Zapisów (4-7 lipca 2017 r.) od Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 36,8%, co przekłada się na ok. 63,2% średnią stopę redukcji.
Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w Drugim Okresie Przyjmowania Zapisów (8-12 lipca 2017 r.) od Inwestorów Indywidualnych wyniosła ok. 18,4%, co oznacza ok. 81,6% średnią stopę redukcji.
Uprawnionym Pracownikom przydzielono 157.367 Akcji Oferowanych, bez redukcji zapisów.
Pozostałe 115.435.005 Akcji Oferowanych przydzielono Inwestorom Instytucjonalnym.


Liczba akcjonariuszy, którzy objęli oraz nabyli akcje w ofercie publicznej: 14.721

Łączna wartość oferty publicznej: 4.375.764.574,2 PLN, w tym:

  • wartość akcji przydzielonych Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom  Instytucjonalnym: 4.370.949.144 PLN
  • wartość akcji przydzielonych uprawnionym pracownikom: 4.815.430,20 PLN.

Kapitalizacja Spółki: 9 mld PLN
liczona według ceny akcji sprzedawanych w ofercie publicznej, tj. 36,00 PLN.