Wydarzenie

KOD LEI

2017-12-29 11:03:00

Emitenci papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW są zobowiązaniu do posiadania kodu LEI. Konieczność posiadania identyfikatora w postaci kodu LEI wynika z szeregu regulacji europejskich, w tym rozporządzenia MAR i delegowanych rozporządzeń w ich zakresie oraz rozporządzenia CSDR i regulacyjnych standardów technicznych do CSDR.

Od dnia 3 stycznia 2018 roku obowiązek posiadania przez Emitentów kodu LEI wynika również z Regulaminu Giełdy (a na www.newconnect.pl  z Regulaminu ASO;  a na www.gpwcatalyst.pl  z Regulaminu Giełdy i Regulaminu ASO). Szczegółowe informacje o kodzie LEI jak i sposoby jego uzyskania znajdują się m.in. pod adresem https://lei.kdpw.pl/

 

Zobacz także:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/raportowanie_transakcji_art_26_MiFIR/Komunikat_UKNF_ws_kodow_LEI