Wydarzenie

Euromoney Central and Eastern European Forum

2018-01-16 16:49:32

Michał Cieciórski, Wiceprezes Zarządu GPW, wziął udział w panelu „Opportunities in listed equity”, podczas 23. Forum Europy Środkowo-Wschodniej („The Central and Eastern European Forum”), organizowanego przez magazyn Euromoney. W dyskusji wzięli również udział Christoph Boschan, Prezes Wiener Boerse, Barna Erdélyi z Waberer’s International, Julian Mayo z Fiera Capital (UK) Limited oraz Tim Umberger reprezentujący East Capital. Tematy, jakie zostały poruszone w panelu to: perspektywy debiutów i przejęć w regionie, bariery do inwestowania na lokalnych rynkach i metody ich przezwyciężenia, a także możliwości współpracy między giełdami regionu CEE.

W konferencji, która odbywa się w Wiedniu w dniach 16-17 stycznia 2018 r., biorą udział najważniejsi giełdowi emitenci, inwestorzy, pośrednicy finansowi oraz politycy, którzy spotykają się, aby dyskutować i analizować kluczowe problemy stojące przed rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Na format tego wydarzenia składają się wywiady, dyskusje panelowe, warsztaty oraz spotkania okrągłego stołu poświęcone poszczególnym krajom regionu, a także szereg okazji do nawiązania nowych kontaktów i networkingu.

Forum tworzy platformę współpracy z ponad 1100 delegatami i prelegentami, począwszy od kluczowych przedstawicieli rządu - w tym ministrów finansów i gospodarki oraz prezesów banków centralnych – po inwestorów, liderów biznesu, szefów instytucji finansowych i kluczowych komentatorów. W aktualnym globalnym otoczeniu gospodarczym angażowanie się w debatę na temat wyzwań, przed jakimi stoi region CEE staje się ważniejsze niż kiedykolwiek.