Wydarzenie

Konferencja Pracownicze Plany Kapitałowe

2019-04-14 13:59:39

                        

Fundacja GPW zaprasza na Konferencję o Compliance
i dobrych praktykach dotyczącą promocji i tworzenia PPK.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie GPW ul. Książęca 4, w Sali Notowań (II piętro),
w dniu 13 maja o g. 10.00, w Sali Notowań.

Konferencja jest adresowana do instytucji współpracujących z pracodawcami,
w szczególności z firm zrzeszających powyżej 250 pracowników,
które wchodzą w I fazie tworzenia PPK.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są
o dokonanie rejestracji za pośrednictwem poniższego formularza.

Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia są: GPW w Warszawie S.A., PFR S.A. i Esaliens TFI S.A.

Program Konferencji*
Compliance i dobre praktyki na rynku PPK.
Co można czynić a czego należy unikać w działalności instytucji obsługujących?

9:30 - 10:00        
Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10:00 - 10.20      
Przywitanie uczestników, wprowadzenie do problematyki Konferencji
Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW
Dr Wojciech Nagel, Przewodniczący Rady Fundacji GPW

10:20 - 10.50    
Dlaczego warto tworzyć i etycznie rozwijać PPK?
Paweł Borys, Prezes Zarządu PFR S.A.

10.50 - 11.15          
Bezpieczeństwo i zaufanie wobec nowych inicjatyw na rynku kapitałowym, znaczenie i konsekwencje
Prof. dr hab. Konrad Raczkowski (tbc), Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, Społeczna Akademia Nauk

11.15 - 11.45           
Zaproszenie na Lunch

11.45  - 12.30           
Panel I:  Potrzeby pracodawców przy wdrażaniu PPK i działalność na rynku PPK z perspektywy środowiska brokerskiego: szanse na rozwój, oczekiwania pracodawców.

Łukasz Zoń, Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
Małgorzata Kaniewska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
Małgorzata Zachorowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR
Cezary Jaźnicki, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych Willis Towers, Watson Polska
Grzegorz Waszkiewicz, Członek Zarządu, Broker Bezpieczeństwo w Biznesie

Moderacja: Przemysław Gawlak, Dyrektor Biura Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych, Esaliens TFI SA

12.30 - 12.45          
Pytania, dyskusja         

12.45 - 13.30         
Panel II:  Jak efektywnie i etycznie wdrażać PPK?  
Wprowadzenie do panelu: „PPK jako benefit w fimie” - prezentacja
dr Kazimierz Sedlak, Sedlak&Sedlak

Robert Zapotoczny, Prezes Zarządu, Portal PFR (tbc)
Robert Błaszczyk, Dyrektor Zarządzający, Benefit Consulting
dr Kazimierz Sedlak, Sedlak&Sedlak
Sebastian Ludwin, Lider Projektów Emerytalnych AON Polska
Przemysław Gawlak, Dyrektor Biura Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych, Esaliens TFI SA
adw. Michał Chodkowski, Partner, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Moderacja: dr Wojciech Nagel, FGPW

13.30 -13.45           
Pytania, dyskusja        

14.15                    
Podsumowanie i zakończenie konferencji                           

* program i uczestnicy konferencji mogą ulec niewielkim zmianom
** lista partnerów może ulec zmianie

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja.