Wydarzenie

16 czerwca | DPSN 2021. Zarządzaj. Nadzoruj. Komunikuj.

2021-06-08 16:26:24


Zapraszamy na konferencję poświęconą Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021, która odbędzie się 16 czerwca, w godz. 9:00 – 15.00, w formule online.

W marcu tego roku Giełda Papierów Wartościowych przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Dobre Praktyki 2021 wejdą w życie już za niecały miesiąc - 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach jest dobrowolne, jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zawartym w Regulaminie GPW. Pierwsze raporty ws. stosowania DPSN 2021 spółki powinny opublikować do końca lipca 2021 r.

Chcąc przybliżyć wszystkim zainteresowanym, na czym opierają się Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021, pokazać jak wprowadzić je najsprawniej w życie, na co szczególnie zwrócić uwagę, a także jakie korzyści dla akcjonariuszy i samych spółek daje stosowanie zasad ładu korporacyjnego, GPW wraz z PwC oraz SEG organizują wydarzenie "DPSN 2021. Zarządzaj. Nadzoruj. Komunikuj. Jak zbudować nowoczesny i zrównoważony ład korporacyjny?".

Serdecznie zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję, podczas której przedstawiciele spółek oraz członkowie Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego opowiedzą o tym, jak nowe Dobre Praktyki mogą skutecznie wspierać: 

 • Zarządzanie
 • Nadzór
 • Komunikację z rynkiem i interesariuszami

Konferencja „DPSN 2021. Zarządzaj. Nadzoruj. Komunikuj. Jak zbudować nowoczesny i zrównoważony ład korporacyjny?" jest zorganizowana w ramach Forum Rad Nadzorczych. Wydarzenie jest bezpłatne dla wszystkich zainteresowanych. Poniżej szczegółowa agenda wydarzenia.

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji

>>> Zarejestruj się >>>
 

Agenda

Forum Rad Nadzorczych
DPSN 2021. Zarządzaj. Nadzoruj. Komunikuj.

Jak zbudować nowoczesny i zrównoważony ład korporacyjny?
start: 9:00, zakończenie: 15:00

 

9:00 - 9:10
Otwarcie konferencji

Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC

Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Borowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA


9:10 - 9:30
Rozmowa one2one: Wstęp - o Dobrych Praktykach Spółek Notowanych 2021 

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Robert Stanilewicz, Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online


9:30 - 10:30
Panel dyskusyjny: ZARZĄDZAJ. Blok przede wszystkim dla członków zarządów. Rozmowa o kwestiach, które dotyczą bezpośrednio zarządzania i wynikają z dobrych praktyk.

 • Kto w zarządzie powinien zajmować się ładem korporacyjnym?
 • Jak powinno przebiegać wdrożenie Dobrych Praktyk?
 • Jakie zmiany spółki wprowadzają w trakcie praktycznego wdrażania Dobrych Praktyk?
 • W czym wdrożenie Dobrych Praktyk pomaga spółce?
 • Ile kosztuje wdrożenie Dobrych Praktyk?
 • Czy wdrożenie Dobrych Praktyk pomaga w zdobywaniu zaufania?
 • Jaki powinien być zakres współpracy z radą nadzorczą w zakresie wdrażania Dobrych Praktyk?


10:30 - 10:35
Przerwa


10:35 - 11:35
Panel dyskusyjny: NADZORUJ. Blok przede wszystkim dla rad nadzorczych.  

 • Jak praktycznie wypełniać obowiązki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem w firmie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW?
 • Jak rada nadzorcza może sprawnie kontrolować zarządzanie ryzykiem i kwestie systemu kontroli wewnętrznej?
 • Jak skonstruować współpracę rady nadzorczej z audytem wewnętrznym w spółce?
 • Jakimi kryteriami kierować się w sprawie tworzenia audytu wewnętrznego? Kiedy go tworzyć, jak oceniać jego skuteczność?
 • 10 praktycznych wskazówek dla rad nadzorczych - jak w praktyce zadbać o aktualizację/wdrożenie odświeżonych zasad DPSN w nadzorowanych spółkach?


11:35 - 11:55
Rozmowa one2one: DPSN2021 okiem inwestora

Sebastian Buczek, Prezes Zarządu, Quercus TFI

Robert Stanilewicz, Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online


11:55 - 12:30
Przerwa


12:30 - 13:30
Panel dyskusyjny: KOMUNIKUJ. Blok dotyczący komunikacji spółki z interesariuszami, informowania o statusie przestrzegania dobrych praktyk. 

 • “Czego pragną inwestorzy?” Do jakich informacji potrzebują dostępu? Jakich informacji nt. ładu korporacyjnego - z obszarów regulowanych przez Dobre Praktyki - potrzebują?
 • Comply or explain
 • Czym się różni dobra komunikacja Dobrych Praktyk od złej komunikacji?
 • Tego nigdy nie róbcie, czyli najgorsze sposoby na wyjaśnianie.
 • Gdzie rodzi się komunikacja? Jakie modele są najbardziej efektywne?


13:30 - 13:50
Rozmowa one2one: DPSN DASHBOARD. Jak sprawdzić poziom stosowania Dobrych Praktyk przez spółki?

Piotr Borowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Robert Stanilewicz, Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online


13:50 - 14:35
Panel dyskusyjny: Dobre Praktyki Spółek Notowanych a nurt ESG  

 • Jakie elementy ESG zawierają się w DPSN 2021?
 • Ład korporacyjny istotną częścią ESG
 • Czym różni się ESG od CSR?
 • Polityka różnorodności - DPSN, inicjatywy wspierające różnorodność (30 Club, Nie czekam 107 lat, inne)
 • Polityki wynagrodzeń
 • Antykorupcja. Przeciwdziałanie nadużyciom. Polityki wynagrodzeń i inne wymogi DPSN 2021/ESG.


14:35 - 14:50
Sesja Q&A


14:50 - 15:00
Podsumowanie i zakończenie