Zasady zamieszczania prospektów emisyjnych

Zapraszamy spółki do skorzystania z możliwości publikacji prospektu na stronie internetowej Giełdy

Z oferty Giełdy warto skorzystać, ponieważ:

 1. umożliwiamy dotarcie do dużej liczby użytkowników (witryna giełdowa notuje ok. 2 miliony odsłon miesięcznie),
 2. zapewniamy bezpieczeństwo (prospekt sygnowany jest specjalnym certyfikatem gwarantującym jego oryginalność),
 3. umożliwiamy publikację prospektu na dowolny okres,
 4. umożliwiamy umieszczanie ewentualnych aneksów,
 5. umożliwiamy przeniesienie publikowanego prospektu do archiwum dostępnego na naszej stronie,
 6. zapewniamy ochronę pliku (stała weryfikacja prospektów) pod kątem ewentualnych prób dokonania w nim nieuprawnionych zmian,
 7. zapewniamy promocję sekcji zawierającej prospekty emisyjne,
 8. oferujemy niskie ceny,
 9. służymy pomocą techniczną,


Umieszczenie prospektu na stronie internetowej GPW odbywa się na mocy umowy podpisanej z Giełdą, po wykonaniu kilku prostych kroków:

 1. Emitent* zgłasza się do Działu Promocji i Edukacji Produktowej - mail: , tel. 537-72-03, 537-72-21, 537-73-42, skąd otrzymuje umowę oraz "Wniosek w sprawie publikacji prospektu emisyjnego na stronie internetowej GPW".
 2. Podpisana umowa oraz "Wniosek w sprawie publikacji prospektu emisyjnego na stronie GPW" są przesyłane GPW wraz z elektroniczną wersją prospektu emisyjnego do publikacji (na płycie CD).
 3. Jeśli nadesłany prospekt spełnia warunki opisane w umowie, Giełda sygnuje prospekt certyfikatem GPW i umieszcza go na stronie najpóźniej następnego dnia sesyjnego do godz. 10.30.

* Lub inny podmiot upoważniony do zlecenia Giełdzie umieszczenia prospektu. W przypadku, gdy w imieniu Emitenta działa inny podmiot, konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa.

Warunki techniczne przygotowania elektronicznej wersji prospektu

 1. Prospekt musi być dostarczony GPW na płycie CD-R jednokrotnego zapisu w postaci jednego lub kilku plików PDF zawierających cały prospekt emisyjny. Jeśli cały prospekt zawarty jest w jednym pliku, plik musi mieć następującą nazwę: "Prospekt_Emisyjny_ABC", gdzie "ABC" oznacza trzyliterowy skrót nazwy Emitenta. W przypadku, gdy prospekt podzielony jest na więcej plików nazwa każdego z nich powinna w sposób jednoznaczny określać jego zawartość.
 2. Płyta CD-R musi być następująco opisana (odpornym na ścieranie flamastrem): pełna nazwa Emitenta, tekst: "Prospekt emisyjny na stronę internetową GPW", data.
 3. Do płyty musi być załączony "Wniosek w sprawie publikacji prospektu emisyjnego na stronie internetowej GPW"
 4. Przygotowana płyta wysyłana jest na adres: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4.

Warunki finansowe

 1. za umieszczenie prospektu na stronie GPW - 2.000 zł,
 2. za każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania prospektu licząc od dnia umieszczenia prospektu na stronie - 500 zł,
 3. za umieszczenie pierwszego aneksu - 500 zł,
 4. za umieszczenie drugiego aneksu - 400 zł,
 5. za umieszczenie trzeciego aneksu - 300 zł,
 6. za umieszczenie czwartego aneksu - 200 zł,
 7. za umieszczenie piątego oraz każdego następnego aneksu - 100 zł,
 8. za umieszczenie każdego dodatkowego dokumentu ofertowego - 500 zł.
 9. utrzymywanie prospektu w dziale "Archiwum prospektów" na stronie GPW - 300 zł rocznie za każdy rozpoczęty rok


Do wynagrodzenia określonego Umową GPW doliczać będzie podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
 

Inne sprawy organizacyjne

Wszelkie pytania związane z umieszczaniem prospektów na stronie internetowej Giełdy proszę kierować na adres e-mail: , lub tel. 537-73-42, 537-72-03, 537-72-21.