Zasady zamieszczania memorandów informacyjnych

Zapraszamy spółki do skorzystania z możliwości publikacji memorandum informacyjnego na stronie internetowej Giełdy

Z oferty Giełdy warto skorzystać, ponieważ:

 • umożliwiamy dotarcie do dużej liczby użytkowników,
 • umożliwiamy publikację memorandum na dowolny okres,
 • umożliwiamy umieszczanie ewentualnych aneksów,
 • umożliwiamy przeniesienie publikowanego memorandum do archiwum dostępnego na naszej stronie,
 • zapewniamy ochronę pliku (stała weryfikacja plików) pod kątem ewentualnych prób dokonania w nim nieuprawnionych zmian,
 • oferujemy niskie ceny,
 • służymy pomocą techniczną,

Umieszczenie memorandum na stronie internetowej GPW odbywa się na mocy umowy podpisanej z Giełdą, po wykonaniu kilku prostych kroków:

1. Emitent* zgłasza się do Działu Promocji i Edukacji Produktowej - mail: , tel. 537-73-42, 537-72-21, 537-71-76, skąd otrzymuje umowę oraz "Wniosek w sprawie publikacji memorandum informacyjnego na stronie internetowej GPW".

2. Podpisana umowa oraz "Wniosek w sprawie publikacji memorandum informacyjnego na stronie GPW" są przesyłane GPW wraz z elektroniczną wersją memorandum informacyjnego do publikacji (na płycie CD).

3. Jeśli nadesłane memorandum spełnia warunki opisane w umowie, Giełda sygnuje memorandum certyfikatem GPW i umieszcza go na stronie najpóźniej następnego dnia sesyjnego do godz. 10.30.

*Lub inny podmiot upoważniony do zlecenia Giełdzie umieszczenia memorandum. W przypadku, gdy w imieniu Emitenta działa inny podmiot, konieczne jest przedstawienie pełnomocnictwa.

Warunki techniczne przygotowania elektronicznej wersji memorandum

 1. Memorandum musi być dostarczone GPW na płycie CD-R jednokrotnego zapisu w postaci jednego lub kilku plików PDF zawierających całe memorandum informacyjne. Jeśli całe memorandum zawarte jest w jednym pliku, plik musi mieć następującą nazwę: "Memorandum_Informacyjne_ABC", gdzie "ABC" oznacza trzyliterowy skrót nazwy Emitenta. W przypadku, gdy memorandum podzielone jest na więcej plików nazwa każdego z nich powinna w sposób jednoznaczny określać jego zawartość.
 2. Płyta CD-R musi być następująco opisana (odpornym na ścieranie flamastrem): pełna nazwa Emitenta, tekst: "Memorandum informacyjne na stronę internetową GPW", data.
 3. Do płyty musi być załączony "Wniosek w sprawie publikacji memorandum informacyjnego na stronie internetowej GPW"
 4. Przygotowana płyta wysyłana jest na adres: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4.

Warunki finansowe

1. za umieszczenie memorandum na stronie GPW - 300 zł,
2. za każdy rozpoczęty miesiąc utrzymywania memorandum począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu umieszczenia memorandum - 100 zł,
3. za umieszczenie każdego dodatkowego dokumentu - 100 zł,
4. za utrzymywanie memorandum w dziale "Archiwum" - 100 zł rocznie za każdy rozpoczęty rok

Do wynagrodzenia określonego Umową GPW doliczać będzie podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.