Formularz zgłoszeniowy

Giełdowa Akademia Filmowa, 17 kwietnia 2018, Sala Notowań GPW

Rejestracja będzie dokonywana zgodnie z kolejnością napływania zgłoszeń.

W razie rezygnacji z uczestnictwa, po wcześniejszym zgłoszeniu, proszę niezwłocznie poinformować organizatorów.

Formularz zgłoszeniowy


Wyczyść