Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyETF-y

ETFy

Czym jest ETF?

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

 

ETF na indeks WIG20
Pierwszym ETF-em na GPW jest ETF na indeks WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management należący do grupy kapitałowej Société Générale. Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF są notowane w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1:10 wartości indeksu WIG20. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFW20L. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

ETF na indeks DAX
Zadebiutował na GPW 31 maja 2011 roku. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu DAX w euro. Notowany jest w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFDAX. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

ETF na indeks S&P500
Zadebiutował na GPW 31 maja 2011 roku. Jego wartość w PLN odpowiada 1/100 wartości indeksu S&P500 w USD. Notowany jest w polskich złotych w systemie notowań ciągłych na takich samych zasadach jak akcje. Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa są notowane pod nazwą skróconą: ETFSP500. Nad zapewnieniem płynności na rynku wtórnym czuwają renomowanie firmy inwestycyjne, których rolą jest zapewnienie odpowiedniej płynności notowań.

LYXOR UCITS ETF WIG20 to:

 • Prosty sposób na zróżnicowany portfel inwestycyjny - jeden instrument odzwierciedla zachowanie indeksów renomowanych giełd swiatowych.
 • Przejrzysta strategia inwestycyjna - celem subfunduszu jest jak najwierniejsze naśladowanie zmian indeksów.
 • Płynność - instrument notowany na giełdzie, może być kupowany i sprzedawany na każdej sesji, za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez dowolne biuro maklerskie.
 • Korzyści z dywidend wypłacanych przez spółki z WIG20 i S&P500 (wartość indeksu DAX zwiększają dywidendy spółek – indeks dochodowy, nie wypłaca dywidendy) - raz lub dwa razy w roku inwestorowi może być wypłacana przez fundusz dywidenda będąca ekiwalentem dywidendy wypłacanej przez spółki wchodzące w skład indeksu.
 • Niskie opłaty za zarządzanie - kilkukrotnie niższe od średnich opłat pobieranych przez tradycyjne TFI. W obrocie giełdowym tytułami uczestnictwa brak opłat manipulacyjnych oraz kosztów wejścia czy wyjścia.
 • Informacje na temat ETF-ów znajdują się również w prezentacjach zamieszczonych na stronie GPW.
 • Więcej informacji nt ETF na WIG20 w tym m.in. prospekt emisyjny, informacja o wartości aktywów netto oraz materiały edukacyjne przygotowane przez LYXOR AM znajdują się na stronie www.lyxoretf.pl

 

Zobacz także:

LYXOR UCITS ETF DAX i LYXOR ETF S&P 500
LYXOR UCITS ETF WIG20
Rynek kapitałowy - ETF (artykuł)
 

Kontakt

 

Dokumenty do pobrania

 

 

banner_app_180.jpg

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media