Jesteś tutaj: Strona główna - GPWRelacje InwestorskieInformacje finansowe

Informacje finansowe

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ujęciu rocznym i kwartalnym, które obejmują m.in. wybrane pozycje z rachunku zysków i strat i bilansu oraz główne wskaźniki finansowe. Szczegółowe dane dostępne są w poniższym pliku .xls.

 Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

dane.jpg
 

WYBRANE DANE FINANSOWE, skonsolidowane, zgodnie z MSSF (w tys. PLN)
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009
Przychody ze sprzedaży 310 862 327 890 317 561 283 762 273 825 268 797 225 629 199 498
Zysk z działalności operacyjnej 157 890 153 310 135 356 118 636 125 257 133 656 91 750 79 515
Zysk przed opodatkowaniem 162 279 149 604 139 105 129 832 130 774 163 062 115 344 122 789
Zysk netto za okres 131 134 121 542 112 286 113 543 106 230 134 142 94 826 100 708
EBITDA(1) 183 683 180 147 164 125 144 359 141 821 149 276 108 431 94 001
Aktywa razem 1 157 848 1 073 099 1 024 159 933 802 837 535 732 907 558 526 1 055 551
Aktywa trwałe 597 287 580 645 572 710 576 421 512 004 355 291 337 664 390 006
Aktywa obrotowe 560 561 492 454 451 449 357 381 325 531 377 616 220 862 665 545
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 412 596 359 907 323 693 295 697 281 645 208 415 33 800 533 743
Zobowiązania długoterminowe 143 422 258 930 259 419 249 578 247 842 175 517 4 814 3 078
Zobowiązania krótkoterminowe 269 174 100 977 64 274 46 119 33,803 32 898 28 986 530 665
Kapitał własny 745 252 713 192 700 466 638 105 555 890 524 492 524 726 521 808
Liczba akcji (tys. szt.)  41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972
Dywidenda na jedną akcję (PLN) (2) 2,36 2,40 1,20 0,78 1,44 3,21 14,22 -

(1) EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.

(2) Dywidenda w roku 2010 zawiera dywidendę w wysokości 12,06 zł związaną z wypłatą zysku za wcześniejsze lata.

 

  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media