Jesteś tutaj: Strona główna - GPWNotowaniaAkcje i PDA - notowania jednoliteLista alertów - notowania jednolite

Lista alertów - notowania jednolite

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otwKurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. -skumul.
(tys.)
AMPLI /Z /6APLPLN---0,22------0,22---------------
BUDOPOL /Z /9BDLPLN---0,04------0,04---------------
CASHFLOW /Z /3CFLPLN---0,13------0,13---------------
CCENERGY /ZCCEPLN---0,06------0,06---------------
IDEON /ZIDEPLN---0,01------0,01---------------
KCIKCIPLN15:00:000,030,030,030,030,0097 4804127 5153,83
KERDOS /35KRSPLN15:00:000,13---0,120,130,001001799 39812,05
NEWWORLDR /ZNWRPLN---0,020,03---0,02---------------
PCGUARD /ZPCGPLN---0,07------0,07---------------
PETROLINVOILPLN15:29:050,160,110,150,15-6,2512 50084639 40195,91
PSGPSGPLN11:00:220,37---0,330,33-10,814 23424 2391,40
REINHOLD /ZRHDPLN---0,230,19---0,23---------------
SADOVAYASGRPLN11:05:560,190,210,200,205,268 778829 0085,80
TOPMEDICA /29TPMPLN15:29:100,130,150,140,147,692 00038167 49323,45
WESTAISIC /ZWESPLN---0,080,03---0,08---------------
Razem1 067 054142,44

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

Z - zawieszenie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/2 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/3 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/4 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku emitenta
/6 - sąd ogłosił upadłośc emitenta z możliwością zawarcia układu
/7 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki
/8 - emitent złożył wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku emitenta
/9 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/10 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/11 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/12 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/13 - sąd wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości
/14 - sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
/15 - sąd wydał postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego
/16 - emitent złożył oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego
/17 - sąd wydał postanowienie o zakazie wszczęcia postępowania naprawczego
/18 - wobec emitenta wszczęte zostało postępowania naprawczego
/19 - umorzenie postępowania naprawczego
/20 - otwarcie likwidacji emitenta
/21 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjnych
/22 - emitent naruszył przepisy obowiązujące na giełdzie
/23 - emitent złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa właściwego
/24 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/25 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku na wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/26 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania
/27 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
/28 - Komisja Nadzoru Finansowego złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta
/29 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/30 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa emitenta
/31 - wniesiono skargę na postanowienie sądu rejestrowego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
/32 - wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykluczenia akcji emitenta z obrotu giełdowego
/33 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/34 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/35 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/36 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/37 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu
  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media