Jesteś tutaj: Strona główna - GPWNotowaniaAkcje i PDA - notowania jednoliteLista alertów - notowania jednolite

Lista alertów - notowania jednolite

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otwKurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. -skumul.
(tys.)
AMPLI /Z /6APLPLN---0,22------------------------
BUDOPOL /Z /9BDLPLN---0,04------------------------
CASHFLOW /Z /3CFLPLN---0,13------------------------
CCENERGY /ZCCEPLN---0,06------------------------
EFH /Z /7EFHPLN---0,03------------------------
IDEONIDEPLN---0,01------------------------
INDYGOIDGPLN11:02:230,310,300,310,310,005001657 20217,73
KCIKCIPLN11:00:000,03---0,030,030,0030 000330 8960,93
KERDOS /35KRSPLN11:03:470,160,150,160,160,008 835516 0002,56
NEWWORLDR /ZNWRPLN---0,020,01---------------------
PCGUARD /ZPCGPLN---0,07------------------------
PEMUGPMGPLN---0,51------------------------
PETROLINV /27OILPLN11:07:590,210,200,210,210,002 3991258 26512,24
PLAZACNTRPLZPLN11:26:380,180,200,190,195,5610 00015390 55474,21
PRAIRIEPDZPLN11:00:000,480,470,480,480,001123 7111,78
REINHOLD /ZRHDPLN---0,23------------------------
SADOVAYA /ZSGRPLN---0,210,10---------------------
STARHEDGESHGPLN11:00:000,590,660,600,601,692 60035 7993,48
TOPMEDICA /ZTPMPLN---0,190,12---------------------
WESTAISIC /ZWESPLN---0,080,03---------------------
Razem562 427112,92

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

Z - zawieszenie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/2 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/3 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/4 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku emitenta
/6 - sąd ogłosił upadłośc emitenta z możliwością zawarcia układu
/7 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki
/8 - emitent złożył wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku emitenta
/9 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/10 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/11 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/12 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/13 - sąd wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości
/14 - sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
/15 - sąd wydał postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego
/16 - emitent złożył oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego
/17 - sąd wydał postanowienie o zakazie wszczęcia postępowania naprawczego
/18 - wobec emitenta wszczęte zostało postępowania naprawczego
/19 - umorzenie postępowania naprawczego
/20 - otwarcie likwidacji emitenta
/21 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjnych
/22 - emitent naruszył przepisy obowiązujące na giełdzie
/23 - emitent złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa właściwego
/24 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/25 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku na wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/26 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania
/27 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
/28 - Komisja Nadzoru Finansowego złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta
/29 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/30 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa emitenta
/31 - wniesiono skargę na postanowienie sądu rejestrowego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
/32 - wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykluczenia akcji emitenta z obrotu giełdowego
/33 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/34 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/35 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media