Jesteś tutaj: Strona główna - GPWNotowaniaAkcje i PDA - notowania jednoliteLista alertów - notowania jednolite

Lista alertów - notowania jednolite

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otwKurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. -skumul.
(tys.)
ALTERCO /3ALTPLN---0,280,06---0,28---------------
AMPLI /Z /6APLPLN---0,22------0,22---------------
BUDOPOL /Z /9BDLPLN---0,04------0,04---------------
CASHFLOW /3CFLPLN---0,230,15---0,23---------------
CCENERGY /ZCCEPLN---0,06------0,06---------------
EFH /Z /5EFHPLN---0,03------0,03---------------
EKANCELAR /12EKAPLN15:00:000,02---0,010,020,00141 5000,02
GRAVITONGRTPLN15:20:490,25---0,250,24-4,0045072 0700,50
IDEONIDEPLN11:29:540,01---0,010,010,0014 926437 6190,38
KCIKCIPLN15:00:000,030,030,030,030,0010 00015232 4626,97
KERDOS /2KRSPLN15:19:260,180,180,180,180,005 00034183 13132,96
MITMITPLN15:10:320,15---0,140,14-6,675001465 9159,23
MSXRESOURMSXPLN15:02:140,240,260,260,268,332 00068 9002,31
NEWWORLDRNWRPLN15:00:000,010,020,010,02100,0019 45212944 84118,90
PCGUARDPCGPLN15:00:000,08---0,080,080,001 20589 0000,72
PEMUGPMGPLN---0,38------0,38---------------
PETROLINV /27OILPLN15:25:590,150,160,150,166,671 29177881 919135,00
PLAZACNTRPLZPLN15:00:000,08---0,070,080,001 81222 2590,18
REINHOLDRHDPLN15:00:000,28---0,300,307,142 00012 0000,60
SADOVAYA /ZSGRPLN---0,300,10---0,30---------------
TOPMEDICATPMPLN15:10:560,140,120,140,12-14,293 0001883 15010,03
WESTAISIC /ZWESPLN---0,080,01---0,08---------------
Razem2 454 766217,79

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

Z - zawieszenie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/2 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/3 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/4 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku emitenta
/6 - sąd ogłosił upadłośc emitenta z możliwością zawarcia układu
/7 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki
/8 - emitent złożył wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku emitenta
/9 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/10 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu
/11 - sąd wydał postanowienie o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/12 - uprawomocniło się postanowienie sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
/13 - sąd wydał postanowienie o odrzuceniu wniosku o ogłoszenie upadłości
/14 - sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
/15 - sąd wydał postanowienie o uchyleniu postępowania upadłościowego
/16 - emitent złożył oświadczenie o wszczęcie postępowania naprawczego
/17 - sąd wydał postanowienie o zakazie wszczęcia postępowania naprawczego
/18 - wobec emitenta wszczęte zostało postępowania naprawczego
/19 - umorzenie postępowania naprawczego
/20 - otwarcie likwidacji emitenta
/21 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjnych
/22 - emitent naruszył przepisy obowiązujące na giełdzie
/23 - emitent złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa właściwego
/24 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
/25 - emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku na wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
/26 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków w majątku emitenta wystarczających na zaspokojenie kosztów postępowania
/27 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
/28 - Komisja Nadzoru Finansowego złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości emitenta
/29 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/30 - wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa emitenta
/31 - wniesiono skargę na postanowienie sądu rejestrowego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
/32 - wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykluczenia akcji emitenta z obrotu giełdowego
/33 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/34 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/35 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media