Jesteś tutaj: Strona główna - GPWInstrumentyProdukty strukturyzowane (ETP)

Produkty Strukturyzowane (ETP)

Produkty strukturyzowane (ETP - exchange traded products) są instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego):

 • Indeksów giełdowych,
 • Kursów akcji,
 • Surowców (ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny itp.),
 • Produktów rolnych (pszenica, kukurydza, kakao, kawa itp.),
 • Koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych,
 • Kursów walut, stóp procentowych itp.

Produkty strukturyzowane emitowane są przez instytucje finansowe (np. banki lub domy maklerskie). Każdy produkt strukturyzowany notowany na giełdzie posiada prospekt emisyjny oraz tzw. „Warunki końcowe emisji” (Final Terms), w których zawarte są wszystkie istotne informacje na temat emitenta i instrumentu.

Oprócz czynników ryzyka, "Warunki końcowe" zawierają inne kluczowe dla inwestora informacje jak zasady wypłaty, dzięki którym można śledzić bieżącą wartość posiadanego instrumentu. 
 

Czy wiesz, że na Giełdzie za pomocą jednego instrumentu można inwestować w różne aktywa i do tego mieć gwarancję ochrony kapitału? Taką pewność mogą dać produkty strukturyzowane. Obejrzyj nasz materiał wideo i dowiedz się więcej o tych instrumentach finansowych.  

O produktach strukturyzowanych opowiada Paweł Cymcyk - Prezes Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

 

Dlaczego warto inwestować w giełdowe produkty strukturyzowane?

1. Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu, pełna informacja o produkcie i o emitencie;

2. Różnorodność strategii:

 • Ochrona kapitału przy jednoczesnym udziale w zyskach (produkty gwarantujące ochronę kapitału);
 • Osiąganie wyższych zysków niż przy bezpośredniej inwestycji w produkt bazowy (produkty z wbudowaną dźwignią);
 • Zarabianie na wzrostach albo na spadkach instrumentów bazowych (certyfikaty typu long i short);
 • Łatwy dostęp do nowych rynków (np. zagranicznych) i nowych instrumentów (m.in. surowców, indeksów, walut);

3. Elastyczność - możliwość sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym i wycofania się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta;

4. Przejrzystość - znana formuła wypłaty, którą w momencie wykupu oferuje dany instrument;

5. Dostępność - wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Domu Maklerskim;

6. Niskie koszty - prowizja za zakup i sprzedaż giełdowych produktów strukturyzowanych taka sama jak dla transakcji na akcjach na GPW.

 

Loupe.png
Wyszukiwarka giełdowych produktów
strukturyzowanych (ETP) 

 

Rodzaje giełdowych produktów strukturyzowanych (ETP):

Ryzyko / Potencjał zysku

Nazwa produktu

Charakterystyka

 

 

PRODUKTY  INWESTYCYJNE

Niskie

Certyfikaty
z ochroną kapitału

 

Obligacje strukturyzowane

Charakterystyka:

 • Ochrona 100% wartości zainwestowanego kapitału w dniu wygaśnięcia,
 • Cena instrumentu może być mniejsza niż 100% nominału w trakcie życia produktu,
 • W zależności od wybranego certyfikatu, możliwy dodatkowy zysk dzięki płatności kuponów,
 • W zależności od wybranego certyfikatu, ograniczony (cap) lub nieograniczony potencjał zysku.

Lista produktów strukturyzowanych notowanych na GPW

Umiarkowane

Certyfikaty TRACKER

Profil wypłaty:

profil wypl - tracker.jpg

Podstawowe cechy:

 • Odzwierciedla zmiany ceny instrumentu bazowego w relacji 1:1 (lub 1:-1 w przypadku certyfikatów short),
 • Podobne ryzyko jak w przypadku bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy.

Filmik edukacyjny o inwestowaniu w certyfikaty TRACKER .

Broszura produktowa RCB 

Lista certyfikatów TRACKER notowanych na GPW 

Certyfikaty dyskontowe

Profil wypłaty:

profil wypl - cert dysk.jpg

Podstawowe cechy:

 • Umożliwiają "nabycie" instrumentu bazowego za niższą cenę,
 • Niższe ryzyko inwestycyjne niż przy bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy,
 • Ograniczony zysk z inwestycji (cap).

Lista certyfikatów dyskontowych notowanych na GPW 

 

Certyfikaty bonusowe

Profil wypłaty:

profil wypl - bonusy.jpg

Podstawowe cechy:

 • Niższe ryzyko inwestycyjne niż przy bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy dzięki warunkowej ochronie kapitału,
 • Ograniczony zysk z inwestycji (cap).

Broszura produktowa RCB 

Lista certyfikatów bonusowych notowanych na GPW 

Certyfikaty ekspresowe

Profil wypłaty:

profil wypl - ekspresowy cert.jpg

Podstawowe cechy:

 • Możliwość wcześniejszego wykupu oraz dodatkowego zysku z kuponu,
 • Niższe ryzyko inwestycyjne niż przy bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy dzięki warunkowej ochronie kapitału,
 • Ograniczony zysk z inwestycji (cap).

Lista certyfikatów ekspresowych notowanych na GPW 

 

 

PRODUKTY Z DŹWIGNIĄ

Wysokie

Certyfikaty TURBO
(knock-out)
 

Profil wypłaty:

profil - turbo.jpg

Podstawowe cechy:

 • Niewielka wartość inwestycji i duży potencjał zysku dzięki efektowi dźwigni,
 • Wysokie ryzyko inwestycyjne (ograniczone do wartości zainwestowanego kapitału),
 • Natychmiast wygasa w przypadku osiągnięcia bariery przez instrument bazowy,
 • Odpowiedni instrument do krótkoterminowego inwestowania i transakcji zabezpieczających.

Lista certyfikatów TURBO notowanych na GPW 

Certyfikaty FAKTOR 

Profil wypłaty:

profil wypl - faktor.jpg

Podstawowe cechy:

 • Wysokie ryzyko inwestycyjne (ograniczone do wartości zainwestowanego kapitału),
 • Odpowiedni instrument do krótkoterminowego inwestowania,
 • Stała dźwignia w odniesieniu do jednego dnia.

 

Lista certyfikatów FAKTOR notowanych na GPW 

Warranty

Profil wypłaty:

profil wypl - warrant.jpg

Podstawowe cechy:

 • Niewielka wartość inwestycji i duży potencjał zysku dzięki efektowi dźwigni,
 • Wysokie ryzyko inwestycyjne (ograniczone do wartości zainwestowanego kapitału),
 • Odpowiedni instrument do krótkoterminowego inwestowania i transakcji zabezpieczających,
 • Utrata wartości czasowej wraz ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia.

Lista warrantów notowanych na GPW 


Zastrzeżenie: Informacje o produktach strukturyzowanych znajdują się w Prospekcie Emisyjnym oraz w Warunkach Końcowych Emisji (Final Terms). Inwestorzy przed kupnem każdego z rodzaju instrumentów strukturyzowanych powinni zapoznać się z warunkami prawnymi i konstrukcją instrumentu opisanymi w tych dokumentach (są one dostępne poprzez wyszukiwarkę produktów strukturyzowanych ).

 

 • Dołącz do nas
 • Śledź nas
 • Zamów Newsletter
 • RSS
 • Wersja mobilna
 • Google Play
 • Apple Store
 • GPW Media