Ośrodek Szkoły Giełdowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ul. Wiśniowa 41 (pokój 72)
02-520 Warszawa

Termin w trakcie ustalania.