Ośrodek Szkoły Giełdowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Bogucicka 3
40-287 Katowice

Termin w trakcie ustalania.