Ośrodek Szkoły Giełdowej

Politechnika Białostocka,
Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Termin w trakcie ustalania.