Ośrodek Szkoły Giełdowej

Politechnika Białostocka

ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Termin w trakcie ustalania.