Ośrodek Szkoły Giełdowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kolegium Ekonomii,
Finansów i Prawa,
Katedra Rynków Finansowych

Rakowicka 27
31-510 Kraków

Termin w trakcie ustalania.