Ośrodek Szkoły Giełdowej

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Termin w trakcie ustalania.