Ośrodek Szkoły Giełdowej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Nauk Ekonomicznych

ul. M. Oczapowskiego 4
10-719 Olsztyn

Termin w trakcie ustalania.