Ośrodek Szkoły Giełdowej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej

Kielnarowa 386a
36-020 Kielnarowa k. Rzeszowa

Termin w trakcie ustalania.