Ośrodek Szkoły Giełdowej

Politechnika Śląska,
Wydział Organizacji i Zarządzania

ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze

Termin w trakcie ustalania.