ESG - razem dla zrównoważonego rozwoju

GPW uznaje ochronę środowiska naturalnego za jedną z podstaw budowy wartości nowoczesnej i konkurencyjnej instytucji działającej na europejskim rynku kapitałowym.

GPW przyjęła politykę środowiskową, zgodnie z którą  od 2014 r. prowadzi działania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników Spółki.

  • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA:
    Kształtujemy świadomość ekologiczną pracowników
  • MINIMALIZACJA WPŁYWU:
    Ograniczamy wpływ naszej organizacji na środowisko naturalne
  • POSTAWY:
    Poprzez nasze produkty i działania kształtujemy odpowiednie postawy wśród spółek notowanych na GPW i inwestorów

Dodatkowo GPW z racji rodzaju prowadzonej działalności i roli, jaką pełni na polskim rynku kapitałowym, ma możliwość wywierania wpływu pośredniego na środowisko naturalne poprzez promowanie odpowiednich postaw wśród emitentów i inwestorów, a także działania promocyjne i edukacyjne w ramach odpowiedzialnego inwestowania.

Szczegółowa informacja o przedmiotowej aktywności Grupy GPW w zakresie dialogu z interesariuszami znajduje się w raporcie rocznym oraz raporcie zintegrowanym.