Praktyki

Serdecznie zachęcamy do odbycia praktyk w GPW.

Praktyki są kierowane głównie do studentów IV i V roku studiów uczelni ekonomicznych, finansowych, którzy przygotowują prace z zakresu rynku kapitałowego i Giełdy. Nie jest to jednak jedyne kryterium rozpatrywania aplikacji. Dodatkowym atutem jest dobra znajomość języka angielskiego.

Praktyki studenckie odbywają się w GPW przez cały rok. Na podstawie otrzymanych aplikacji odbywa się selekcja osób, po zakończeniu, której kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i omawiamy szczegóły organizacyjne.

Praktyka trwa jeden miesiąc (poniedziałek - piątek, w godzinach 9.00 - 15.00).

Praktykanci nie otrzymują od GPW wynagrodzenia za czas praktyk.

Strona formalna polega na podpisaniu trójstronnego porozumienia pomiędzy Uczelnią, Studentem i Giełdą.

Dodatkowo, na czas trwania praktyki Student musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

CV i list motywacyjny z dopisaniem klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 tj. z dnia 2016.06.28)”, należy przesyłać na adres:

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Działem HR:
tel. 22 537 74 58
tel. 22 537 74 73