Instrumenty pochodne

 

>> Komunikat z 16 stycznia 2018 r. w sprawie kontraktów na Synthos

>> Komunikat z 27 grudnia 2017 r. w sprawie kontraktów na Synthos

Jak czytać skróconą nazwę opcji

  • OOpcja
  • W20Instrument bazowy opcji (obecnie tylko indeks WIG20)
  • KKod określający typ i miesiąc wykonania opcji  
  • RRDwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia opcji
  • CCCCKurs wykonania opcji

 

 

Instrumenty pochodne


Pierwsze instrumenty pochodne – kontrakty terminowe na WIG20 – pojawiły się na warszawskiej giełdzie w roku 1998. Dziś giełda oferuje inwestorom szereg różnorodnych instrumentów, począwszy od indeksowych kontraktów terminowych, poprzez kontrakty akcyjne, walutowe i wreszcie opcje indeksowe. Inwestorzy giełdowi bardzo szybko docenili możliwości, jakie daje ten rynek.

Czytaj więcej

Kontrakty terminowe

Kontrakt terminowy to instrument pochodny, tzn. jego cena zależy od kształtowania się ceny instrumentu bazowego. W najprostszym języku, kontrakt terminowy to po prostu umowa między dwoma stronami (inwestorami). Nabywca kontraktu terminowego zobowiązuje się do odkupienia od sprzedawcy (wystawcy) w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie.

Czytaj więcej

Opcje

Dla łatwiejszego zrozumienia czym są opcje można odnieść się do polis ubezpieczeniowych. Opcje są pewną formą ubezpieczenia, a każdy z nas niemal codziennie ma styczność z polisami - zabezpieczamy nieruchomości, samochody, zdrowie czy życie przed nieoczekiwanymi zdarzeniami. Opcje działają na tej samej zasadzie, tyle że zabezpieczają nasze portfele (redukują ryzyko inwestycyjne).

Czytaj więcej

Oblicz wartość opcji

Sprawdź Kreator strategii opcyjnych

Kluczowym elementem nauki o opcjach jest wizualizacja profilu wypłaty pojedynczych opcji oraz złożonych strategii opcyjnych. Za pomocą tych wykresów możesz bliżej poznać charakterystykę zysku i ryzyka tych instrumentów. Dlatego stworzyliśmy narzędzie, które ułatwi ten proces. Aby narysować profil wypłaty dowolnie wybranych opcji, naciśnij przycisk po prawej stronie. Niebieskie ikonki zawierają dokładne instrukcje obsługi naszej aplikacji.

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku

Index Kurs Zmiana
WIG20 2 405,47 0,32%
mWIG40 4 777,82 0,59%
sWIG80 14 701,87 0,63%
WIG 62 603,25 0,41%

Akcje


Wolumen 351 676
Obrót (PLN) 654 206 823
Liczba transakcji 63 359

Instrumenty Pochodne


Wolumen 116 000
Obrót (PLN)) 2 430 478
Liczba transakcji 263

Stan rynku


  • +119 (25%)
  • 163 (34%)
  • -196 (41%)