Krótka sprzedaż

Krótka sprzedaż i pożyczki papierów

Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Transakcja ta jest zawierana w celu zarabiania na spadkach kursów papierów wartościowych. Inwestor przewidując, iż cena danego papieru spadnie sprzedaje go, po czym odkupuje go po niższej cenie. Zysk inwestora stanowi różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów (po kursie wyższym) a kwotą, jaką uzyskał z tytułu ich zakupu. Inwestor traci jeżeli cena papierów wartościowych wzrośnie.

Zapoznaj się z przepisami regulującymi zasady przeprowadzania transakcji krótkiej sprzedaży.

  Przeczytaj informacje nt. nowych zasad zawierania transakcji krótkiej sprzedaży na GPW w świetle przepisów Unii Europejskiej

GPW zwraca uwagę, na obowiązki dotyczące zgłaszania do Komisji Nadzoru Finansowego znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji. Szczegóły na stronie KNF.

Ponieważ w transakcji krótkiej sprzedaży sprzedajemy papiery nie będące naszą własnością, dlatego przyjmujemy na siebie zobowiązanie do ich dostarczenia w terminie w którym następuje rozliczenie zawartej transakcji. W przypadku akcji notowanych na GPW termin rozliczenia to T+2 co oznacza, że mamy 2 dni sesyjne na zapewnienie dostawy danych papierów. Najpopularniejszym sposobem na zapewnienie tej dostawy jest zaciągnięcie pożyczki w papierach np. od swojego brokera. Z tego względu pożyczki papierów odgrywają istotną rolę w rozwoju transakcji krótkiej sprzedaży.

Umowa pożyczki

Wzorcowa Ramowa Umowa Pożyczki Papierów Wartościowych wg standardu International Securities Lending Association www.isla.co.uk/

  Umowa Ramowa Pożyczek Papierów Wartościowych

  Polskie tłumaczenie Umowy Ramowej Pożyczek Papierów Wartościowych

 

Podatki od pożyczek papierów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje opracowanie przygotowane przez Kancelarię Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska dotyczące opodatkowania pożyczek papierów wartościowych. Celem opracowania jest wskazanie podstawowych zasad opodatkowania pożyczek papierów wartościowych zarówno po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Opodatkowanie pożyczek papierów wartościowych - opinia prawna