ETF-y

 Pobierz wyniki (XLS)

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

 
Pokaż więcej

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku

Index Kurs Zmiana
WIG20 2 343,10 0,65%
mWIG40 4 898,31 0,13%
sWIG80 15 720,23 0,27%
WIG 61 979,52 0,47%

Akcje


Wolumen 444 473
Obrót (PLN) 773 952 993
Liczba transakcji 62 857

Instrumenty Pochodne


Wolumen 70 188
Obrót (PLN)) 2 811 121
Liczba transakcji 374

Stan rynku


  • +148 (30%)
  • 146 (30%)
  • -195 (40%)