ETF-y

 Pobierz wyniki (XLS)

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

 
Pokaż więcej

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku

Index Kurs Zmiana
WIG20 2 410,69 0,22%
mWIG40 4 788,18 0,22%
sWIG80 14 698,31 0,02%
WIG 62 717,27 0,18%

Akcje


Wolumen 245 175
Obrót (PLN) 921 139 289
Liczba transakcji 78 337

Instrumenty Pochodne


Wolumen 75 085
Obrót (PLN)) 4 444 614
Liczba transakcji 416

Stan rynku


  • +153 (32%)
  • 180 (38%)
  • -145 (30%)