ETF-y

 Pobierz wyniki (XLS)

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

 
Pokaż więcej

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku

Index Kurs Zmiana
WIG20 2 499,63 0,13%
mWIG40 4 932,16 0,47%
sWIG80 15 208,59 0,22%
WIG 64 749,50 0,00%

Akcje


Wolumen 332 313
Obrót (PLN) 689 646 086
Liczba transakcji 67 714

Instrumenty Pochodne


Wolumen 79 846
Obrót (PLN)) 4 443 990
Liczba transakcji 249

Stan rynku


  • +138 (29%)
  • 143 (30%)
  • -202 (41%)