ETF-y

 Pobierz wyniki (XLS)

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

 
Pokaż więcej

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku

Index Kurs Zmiana
WIG20 2 479,25 0,99%
mWIG40 4 827,00 0,37%
sWIG80 14 119,57 0,03%
WIG 63 857,97 0,54%

Akcje


Wolumen 256 524
Obrót (PLN) 696 114 021
Liczba transakcji 56 952

Instrumenty Pochodne


Wolumen 69 682
Obrót (PLN)) 2 866 435
Liczba transakcji 284

Stan rynku


  • +168 (35%)
  • 134 (28%)
  • -176 (37%)