Lista Alertów

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN15:00:000,390,360,400,390,007891360,05
ALMA /3ALMPLN15:00:000,30 - 0,310,300,004534500,14
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
CALATRAVA /ZCTCPLN - 0,230,05 - 0,23 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
FMGFMGPLN - 0,21 - - 0,21 - - - - -
FONFONPLN15:18:190,200,200,200,200,002 5001016 4123,28
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,30 - - 0,30 - - - - -
HYPERION /Z /9HYPPLN - 0,280,05 - 0,28 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IFSAIFRPLN - 0,43 - - 0,43 - - - - -
INDYGOIDGPLN - 0,31 - - 0,31 - - - - -
IQPIQPPLN15:00:000,45 - 0,450,450,004033 4661,56
KERDOS /3KRSPLN11:00:000,01 - 0,010,010,0020012000,00
LARKLRKPLN15:00:000,17 - 0,170,170,001838230,14
MNIMNIPLN11:00:000,04 - 0,040,040,0020 500223 5000,94
NEWWORLDR /ZNWRPLN - 0,020,01 - 0,02 - - - - -
PBGPBGPLN15:28:530,160,160,160,15-6,2510058823 721126,74
REGNON /9REGPLN - 0,18 - - 0,18 - - - - -
REINHOLDRHDPLN15:00:000,25 - 0,280,3020,00722610 7223,02
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,10 - 0,30 - - - - -
SKOTANSKTPLN15:00:000,40 - 0,410,412,502 90036 0002,46
STARHEDGESHGPLN - 0,49 - - 0,49 - - - - -
WILBO /ZWLBPLN - 0,240,23 - 0,24 - - - - -
ZASTALZSTPLN15:27:370,33 - 0,320,31-6,062 2111135 20010,97
ZREMB /7ZREPLN - 0,48 - - 0,48 - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

W - wstrzymanie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego