Lista Alertów

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN15:00:000,28 - 0,300,3110,718 560815 7104,87
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
CALATRAVA /ZCTCPLN - 0,230,22 - 0,23 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
FMGFMGPLN - 0,24 - - 0,24 - - - - -
FONFONPLN15:11:130,22 - 0,220,234,558 1952182 16218,47
FOTA /3FOTPLN11:00:000,150,150,150,150,0024932510,04
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,10 - 0,30 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
INDATAIDTPLN15:19:270,240,240,240,23-4,173 9442057 36613,35
INDYGOIDGPLN15:00:000,40 - 0,360,36-10,0030021 3250,48
IQPIQPPLN11:00:000,24 - 0,240,240,0034843 3480,80
KERDOS /2KRSPLN15:16:200,02 - 0,020,020,004 00047 3370,15
LARKLRKPLN15:00:000,18 - 0,180,180,001 97075 5000,99
MNIMNIPLN15:28:400,050,050,050,050,0050112190 5029,53
NEWWORLDR /ZNWRPLN - 0,020,01 - 0,02 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:11:380,30 - 0,290,29-3,3389987 7252,24
REINHOLDRHDPLN15:00:000,21 - 0,230,2414,2920042 3000,55
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,16 - 0,30 - - - - -
SKOTANSKTPLN15:00:000,44 - 0,420,440,0010 512822 0009,64
WILBO /ZWLBPLN - 0,240,18 - 0,24 - - - - -
ZASTALZSTPLN15:00:000,15 - 0,160,166,67300310 4241,67
ZREMB /7ZREPLN15:01:470,19 - 0,190,18-5,26714116 7351,25

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego