Lista Alertów

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN15:00:000,270,260,260,270,00970101 0090,27
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
CALATRAVACTCPLN15:22:450,24 - 0,240,240,0018 6811125 9196,22
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
FMGFMGPLN15:00:000,26 - 0,260,260,001220,00
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,12 - 0,30 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
KERDOS /2KRSPLN15:00:000,010,010,010,010,001 200810 9830,11
MNIMNIPLN15:22:450,06 - 0,060,0716,672 0001030 3701,98
NEWWORLDR /ZNWRPLN - 0,020,01 - 0,02 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:00:000,30 - 0,310,313,331 00011 0000,31
REINHOLDRHDPLN11:00:000,42 - 0,400,40-4,7615526550,26
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,16 - 0,30 - - - - -
STARHEDGESHGPLN15:00:000,50 - 0,500,49-2,007 83039 9224,88
WILBOWLBPLN11:25:120,21 - 0,240,2414,293 12023 1300,75
ZASTALZSTPLN - 0,28 - - 0,28 - - - - -
ZREMB /7ZREPLN15:00:000,42 - 0,420,432,38100519 1668,23

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego