Lista Alertów

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN15:00:000,28 - 0,290,307,141101032 0579,52
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
BACD /1BACPLN11:00:000,12 - 0,120,120,00151150,00
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
CALATRAVACTCPLN15:00:000,29 - 0,300,303,4520046 2001,86
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
ELKOPEKPPLN15:25:240,18 - 0,180,180,009 00013100 20518,04
EVEREST /ZEVEPLN - 0,16 - - 0,16 - - - - -
FMGFMGPLN - 0,29 - - 0,29 - - - - -
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,04 - 0,30 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IFSAIFRPLN15:12:410,330,350,330,343,03500119 5823,23
KERDOS /1,/9KRSPLN15:04:440,050,040,050,050,0015 0001685 8314,29
MNIMNIPLN15:29:410,050,070,060,0740,0016 105771 380 09290,09
NEWWORLDR /ZNWRPLN - 0,020,01 - 0,02 - - - - -
REGNON /9REGPLN - 0,31 - - 0,31 - - - - -
REINHOLDRHDPLN15:01:400,38 - 0,310,31-18,421 84343 3431,04
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,20 - 0,30 - - - - -
STARHEDGESHGPLN15:00:000,56 - 0,570,560,0050054 0002,27
WILBOWLBPLN15:14:570,30 - 0,290,326,6737541102 71331,58
ZASTALZSTPLN11:00:000,26 - 0,250,25-3,852 00012 0000,50
ZREMB /7ZREPLN - 0,41 - - 0,41 - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego