Kto może zostać członkiem giełdy?

Członkostwo na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mogą uzyskać następujące podmioty:

 • firma inwestycyjna zawierająca transakcje giełdowe na rachunek własny lub na rachunek klienta,
 • inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW), zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny,
 • podmiot nie będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na rachunek własny - pod warunkiem wskazania podmiotu będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu, który zobowiązał się do wypełniania obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji.

Dopuszczonym do działania na giełdzie może być podmiot, który:

 1. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, w przypadku, gdy z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania takiego zezwolenia,
 2. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka giełdy
 3. posiada odpowiednie środki organizacyjno - techniczne zapewniające prawidłową i bezpieczną obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na giełdzie,
 4. jest osobą prawną

Poznaj procedurę członkostwa

 1. 1

  Wypełnij wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie

  Wypełnij wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie i przekaż go wraz z załącznikami na GPW do Działu Rozwoju Rynku

  Gdzie zostawić

  GPW, Dział Rozwoju Rynku

  Warto pamiętać

  Wypełnij wniosek na egzamin o uzyskanie tytułu maklera nadzorującego.

  Co w tym czasie dzieje się po stronie GPW

  • Dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy
  • Przekazanie formularza umowy technicznej
 2. 2

  Przekaż wniosek o wpisanie na listę maklerów nadzorujących

  Wypełnij wniosek o wpisanie na listę maklerów nadzorujących i przekaż go wraz z załącznikami na GPW do Działu Rozwoju Rynku

  Gdzie zostawić

  GPW, Dział Rozwoju Rynku

  Co w tym czasie dzieje się po stronie GPW

  • Dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy
  • Przekazanie formularza umowy technicznej
 3. 3

  Przekaż podpisaną umowę dostępu do systemów informatycznych Giełdy

  GPW przekazuje kandydatowi na członka giełdy Umowę o dostęp do systemów informatycznych giełdy

  Gdzie zostawić

  GPW, Dział Rozwoju Rynku

  Co w tym czasie dzieje się po stronie GPW

  • Dostęp do systemu testowego GPW
  • Po uzyskaniu certyfikacji oprogramowania członek giełdy uzyska dostęp do sytemu produkcyjnego
 4. 4

  Przekaż potwierdzenie KDPW o możliwości prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych przez członka giełdy i wyznaczenie pierwszego działania na giełdzie


  Co w tym czasie dzieje się po stronie GPW

  • Dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy