Podstawy inwestowania na giełdzie

 1. 1

  Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

  • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
  • Zależność pomiędzy otoczeniem gospodarczym a Giełdą
  • Wpływ otoczenia gospodarczego na decyzje inwestycyjne
  • Indeks WIG, a zyski przedsiębiorstw w Polsce
  • Produkt Krajowy Brutto (PKB)
  • Struktura wzrostu PKB, a ceny akcji w Polsce
  • Prognozy PKB
  • Polityka państwa w Polsce
  • Inflacja
  • Stopy procentowe
  • Bezrobocie
  • Cykl koniunkturalny – ocena fazy cyklu
 2. 2

  Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:

  • Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce
  • Infrastruktura rynku kapitałowego
  • Rynek pierwotny – IPO
  • Rynek wtórny – pierwsze zlecenie i transakcja
  • Harmonogram sesji
  • Informacje giełdowe
 3. 3

  Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:

  • Podstawowe akty prawne
  • Rynek finansowy
  • Rynek kapitałowy
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
   •  Rynek kasowy
    1. Akcje
    2. Prawa do akcji
    3. Prawa poboru
    4. Obligacje
    5. Prawa pierwszeństwa z obligacji
    6. Certyfikaty inwestycyjne
    7. Produkty strukturyzowane
    8. ETF-y
    9. Listy zastawne
   •   Rynek terminowy
    1. Kontrakty terminowe
    2. Opcje
 4. 4

  Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:

  • Etapy analizy fundamentalnej, charakterystyka spółki i otoczenia rynkowego
  • Sprawozdanie finansowe spółki – jak je czytać i na co zwracać uwagę
  • Wskaźniki analizy finansowej i wskaźniki  rynkowe
  • Analiza porównawcza na przykładzie wybranych spółek
 5. 5

  Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

  • Analiza techniczna
   • Aksjomaty analizy technicznej
   • Źródła danych giełdowych i wykorzystanie ich w analizie
   • Metody prezentacji danych
   • Elementy i narzędzia analizy technicznej
   • Analiza trendów
   • Wybrane formacje cenowe
   • Wykorzystanie średnich ruchomych w analizie
  • Finanse behawioralne
   • Podstawy finansów behawioralnych
   • Rodzaje błędów popełnianych przez inwestorów
  • Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych
   • Pojęcie portfela inwestycyjnego
   • Składniki portfela inwestycyjnego
   • Horyzont inwestycyjny
   • Etapy procesu konstrukcji portfela
   • Dywersyfikacja i ograniczenie ryzyka portfela
   • Przykładowe strategie inwestycyjne

   

  Uczestnicy kursu otrzymują materiał dydaktyczny.
  Zawiera on prezentacje, z których korzystają prowadzący oraz informacje
  o dodatkowej literaturze oraz źródłach informacji w zakresie omawianych zagadnień.

 6. 6

  Najbliższe kursy

  Podstawy inwestowania na giełdzie

  Piątek, 9.07.2021

  16:00– 19:15 Wykład: Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3h+ przerwa) Agnieszka Wojtasiak-Terech

  Sobota, 10.07.2021

  9.00 – 12:15 Wykład: Funkcjonowanie giełdy (3h + przerwa) Tomasz Bilski

  12:30-15:45 Wykład: Wybór i ocena spółki (3h + przerwa)Marcin Brendota

  Niedziela, 11.07.2021

  9:00-11:45 Wykład: Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2h+przerwa) Radosław Pietrzyk

  12:00-15:15 Wykład: Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3h + przerwa) Katarzyna Kuziak