Podstawy inwestowania na giełdzie

 1. 1

  Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

  • Pojęcie portfela inwestycyjnego
  • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
  • Analiza techniczna
  • Trendy rynkowe
 2. 2

  Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:

  • Sprawozdania finansowe spółek
  • Wskaźniki rynkowe
  • Analiza fundamentalna
  • Jak korzystać z informacji
 3. 3

  Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

  • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
  • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
  • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
  • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
 4. 4

  Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:

  • Rynek giełdowy
  • Systemy notowań 
  • Rodzaje zleceń
  • Harmonogram sesji
  • Nadzór nad sesją
 5. 5

  Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:

  • Pojęcia wstępne 
  • Rynek kapitałowy 
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
  • Instytucje zbiorowego inwestowania