Dane przetworzone i wskaźniki

Giełda Papierów Wartościowych oferuje szereg produktów informacyjnych użytecznych dla instytucji finansowych.

Dane udostępniane są w przyjaznych dla użytkowników formatach (CSV lub XLS), dzięki którym mogą być w łatwy sposób wprowadzane do baz danych.

Wysyłka większości produktów odbywa się codziennie po zakończeniu sesji giełdowej za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez szyfrowane połączenie z GPW protokołem SSL.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług. Prosimy o przekazywanie nam wszelkich uwag i sugestii. Będą one pomocne w podnoszeniu jakości naszych usług i rozszerzaniu ich zakresu.

 
Pozostałe produkty

Dane rynkowe

Inwestorzy, instytucje rynku kapitałowego oraz środki masowego przekazu uzyskują informacje o notowaniach z warszawskiej giełdy za pośrednictwem biuletynów publikowanych na zakończenie sesji, serwisów elektronicznych dostępnych za pośrednictwem dystrybutorów oraz poprzez ogólnodostępny serwis teletekstu w TVP.

Czytaj więcej