Produkty strukturyzowane


Certyfikaty z dźwignią
Certyfikaty inwestycyjne

Wybierz instrument bazowy

Wyszukiwanie zaawansowane +-

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku| ostatnia aktualizacja 17:04:57


WIG20 2 480,73 0,49%
mWIG40 4 924,84 0,13%
sWIG80 15 125,13 0,06%

Akcje


Wolumen 1 483 513
Obrót (PLN) 892 378 423
Liczba transakcji 68 200

Instrumenty Pochodne


Wolumen 126 249
Obrót (PLN) 5 283 667
Liczba transakcji 352

Stan rynku


 • +174 (36%)
 • 149 (31%)
 • -160 (33%)

Produkty strukturyzowane


Produkty strukturyzowane (ETP - exchange traded products) są instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego):

 • Indeksów giełdowych,
 • Kursów akcji,
 • Surowców (ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny itp.),
 • Produktów rolnych (pszenica, kukurydza, kakao, kawa itp.),
 • Koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych,
 • Kursów walut, stóp procentowych itp.
Czytaj więcej

Certyfikaty TURBO (KNOCK-OUT)

W skrócie:

 • Możliwość zarabiania na wzroście albo spadku cen akcji, indeksów, surowców;
 • Instrument ze zmienną dźwignią;
 • Mechanizm Knock-Out ogranicza straty do zainwestowanej kwoty;
 • Instrument dla aktywnych i doświadczonych inwestorów wykorzystujących krótkoterminowe wahania cen
Czytaj więcej

Certyfikaty FAKTOR

Podstawowe cechy instrumentu:

 • Możliwość zarabiania na wzroście albo spadku cen akcji, indeksów, surowców
 • Instrument ze stałą dźwignią
 • Instrument "open-end" - brak terminu wygaśnięcia
 • Instrument dla aktywnych i doświadczonych inwestorów wykorzystujących krótkoterminowe wahania cen
 • Ze względu na stałą dźwignię finansową, parametry certyfikatu faktor ulegają dziennemu dopasowaniu, w związku ze zmianami cen na rynku. W wyniku dziennego dopasowania, zmianie podlega poziom typu faktor oraz poziom mnożnika. Szczegółowe informacje dotyczące dziennego dopasowania znajdują się w Warunkach Końcowych każdego produktu. Dodatkowo można zapoznać się z FAQ dotyczącym dziennego dopasowania - zobacz
 • Instrumenty oparte na kontraktach terminowych na instrument bazowy – konieczność uwzględnienia kosztów zmiany kontraktu terminowego – koszty „rolowania pozycji” 
Czytaj więcej

Certyfikaty odwrotnie zamienne

Zasady działania:

Inwestycja w Certyfikaty Odwrotnie Zamienne (COZ) wiąże się z możliwością uzyskania wysokiego kuponu odsetkowego (ustalanego na początku inwestycji) na koniec inwestycji niezależnie od ceny instrumentu bazowego. Forma wykupu w terminie zapadalności Certyfikatu, zależy od ceny instrumentu bazowego.
 

Czytaj więcej