Kariera

Polityka Personalna GPW

Polityka personalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie opiera się na zaangażowaniu i kompetencjach Pracowników, rozwijających się wraz z firmą. Giełda Papierów Wartościowych jest dynamicznym miejscem pracy, która skupia najlepszych profesjonalistów z wielu środowisk.

Sukces naszej organizacji zawdzięczamy naszym Pracownikom. Jest on zależny od ich wiedzy, umiejętności i zaangażowania, dlatego zatrudniając do naszej organizacji kładziemy nacisk nie tylko na umiejętności techniczne i merytoryczne kandydatów, ale bardzo ważne są dla nas również: przedsiębiorczość, innowacyjność i ogólne zrozumienie potrzeb naszych klientów i całego naszego otoczenia rynkowego.

Proces rekrutacyjny składa się z 6 etapów:

Etap 1. Przesłanie przez kandydata CV wraz z listem motywacyjnym, które są szczegółowo analizowane szczególnie pod kątem uzasadnienia chęci podjęcia pracy w naszej firmie. Zwracamy uwagę na formę i czytelność nadesłanych dokumentów.
Etap 2. Testy wiedzy ogólnej.
Etap 3. Interview z potencjalnym przełożonym oraz pracownikiem Biura HR.
Etap 4. Rozwiązywanie problemów - case study, związane z przyszłym zakresem obowiązków kandydata.
Etap 5. Decyzja - nasza oferta zatrudnienia jest potwierdzana telefonicznie.
Etap 6. Podpisanie umowy i dopełnienie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem.

W naszej organizacji niezwykle ważna jest atmosfera pracy i budowanie zaangażowania Pracowników, dlatego:

Naszym pracownikom oferujemy:

 • atrakcyjne i nowoczesne warunki pracy
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • partnerskie kontakty między pracownikami a przełożonymi
 • różnorodne programy szkoleniowe zgodne potrzebami biznesowymi firmy
 • dobrą atmosferę pracy w wysoce wykwalifikowanych, profesjonalnych zespołach

Ciągle doskonalimy:

 • cykliczne systemy oceny, dzięki którym pracownik uzyskuje informację zwrotną na swój temat i wie, co powinien doskonalić
 • warunki pracy i jej atmosferę, bazując na wynikach cyklicznych badań satysfakcji naszych Pracowników

Poza wynagrodzeniem zapewniamy:

 • opiekę medyczną dla Pracowników i ich najbliższych, obejmującą szeroki zakres usług specjalistów
 • pracowniczy program emerytalny
 • ubezpieczenie grupowe na życie
 • system kafeteryjny
 • dopłaty do wypoczynku