Kontakt

Dział Emitentów

+48 22 537 77 62

Zespół Relacji z Interesariuszami

+48 22 537 76 10

Zespół Prasowy

+48 22 537 74 71
+48 22 537 70 89

Kancelaria Giełdy

+48 22 628 32 32

Redakcja serwisu internetowego