Kontakt

Dział Emitentów

+48 22 537 77 62
+48 22 537 75 82

System EBI

+48 22 537 75 82

Zespół Prasowy

+48 785 869 123

Dział Rozwoju Rynku

+48 22 537 74 84
+48 22 537 77 85

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Panewczyńska

Kancelaria Giełdy

+48 22 628 32 32

Dział Relacji Inwestorskich

Joanna Bolińska
Michał Błasiński
Anna Słupczyńska

tel. +48 22 537 72 50
 

Dział Rynku Pierwotnego

+48 665 553 709
+48 665 650 017