Statut GPW
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Giełdy
Regulamin Sądu Giełdowego
Odpis KRS