Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN11:00:001,00 - 1,001,000,0044270,03
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,26 - 0,53 - - - - -
BACD /1BACPLN11:00:000,12 - 0,120,120,00151150,00
BERLINGBRGPLN15:00:004,10 - 4,054,202,4430041 3005,31
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
COMPERIACPLPLN - 6,40 - - 6,40 - - - - -
DROPDRPPLN11:00:001,40 - 1,401,400,00201200,03
FMGFMGPLN - 0,29 - - 0,29 - - - - -
IBSMIBSPLN11:00:0027,90 - 27,9327,930,115150,14
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IDMSAIDMPLN15:00:000,690,730,720,724,351 67531 7991,30
INDYGOIDGPLN15:29:270,530,500,530,50-5,661 12751 4310,72
INTERBUD /8ITBPLN - 0,79 - - 0,79 - - - - -
KDMSHIPNGKDMPLN15:00:002,852,802,802,80-1,758148552,39
KERDOS /1,/9KRSPLN15:04:440,050,040,050,050,0015 0001685 8314,29
MEGARONMEGPLN - 15,01 - - 15,01 - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 24,95 - - 24,95 - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 1,261,20 - 1,26 - - - - -
PCGUARDPCGPLN15:05:321,91 - 1,901,90-0,5225083 3306,33
PEIXINPEXPLN15:00:002,62 - 2,622,620,0017111710,45
PEMUGPMGPLN - 0,60 - - 0,60 - - - - -
REDANRDNPLN15:02:091,551,541,531,53-1,299 202916 61125,41
REGNON /9REGPLN - 0,31 - - 0,31 - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,20 - 0,30 - - - - -
SANWILSNWPLN15:16:380,88 - 0,890,891,1430041 0810,96
SCOPAK /9SCOPLN - 0,71 - - 0,71 - - - - -
STAPORKOWZUKPLN15:00:004,15 - 4,204,201,20252 2869,60
STARHEDGESHGPLN15:00:000,56 - 0,570,560,0050054 0002,27
TXMTXMPLN15:00:003,50 - 3,393,39-3,146194 28814,54
WISTILWSTPLN - 73,20 - - 73,20 - - - - -
ZASTALZSTPLN11:00:000,26 - 0,250,25-3,852 00012 0000,50
ZREMB /7ZREPLN - 0,41 - - 0,41 - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego