Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN15:00:000,28 - 0,300,3110,718 560815 7104,87
08OCTAVA08NPLN15:00:000,97 - 0,970,970,0014100,01
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,17 - 0,53 - - - - -
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
COALENERGCLEPLN15:00:000,69 - 0,680,690,001 29231 3920,96
COMPERIACPLPLN - 6,406,00 - 6,40 - - - - -
DROPDRPPLN - 1,02 - - 1,02 - - - - -
FAMFAMPLN15:29:232,79 - 2,742,76-1,0813782 8207,74
FMGFMGPLN - 0,24 - - 0,24 - - - - -
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,10 - 0,30 - - - - -
IBSMIBSPLN - 18,01 - - 18,01 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IDMSAIDMPLN15:00:000,65 - 0,600,60-7,6973540,03
INDYGOIDGPLN15:00:000,40 - 0,360,36-10,0030021 3250,48
INTERBUD /8ITBPLN - 0,59 - - 0,59 - - - - -
KDMSHIPNGKDMPLN - 4,88 - - 4,88 - - - - -
MEGARONMEGPLN - 15,00 - - 15,00 - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 26,00 - - 26,00 - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 0,77 - - 0,77 - - - - -
PCGUARD /ZPCGPLN - 1,171,17 - 1,17 - - - - -
PEIXINPEXPLN15:00:002,27 - 2,272,270,0012421640,37
PEMUGPMGPLN11:00:000,78 - 0,770,77-1,281250,00
PETROLINV /Z /4OILPLN - 1,94 - - 1,94 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:11:380,30 - 0,290,29-3,3389987 7252,24
REINHOLDRHDPLN15:00:000,21 - 0,230,2414,2920042 3000,55
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,16 - 0,30 - - - - -
SCOPAK /9SCOPLN - 0,700,12 - 0,70 - - - - -
STAPORKOWZUKPLN15:00:003,20 - 3,203,19-0,3115034501,44
STARHEDGESHGPLN15:00:000,48 - 0,440,44-8,33625 0042,20
TARCZYNSKITARPLN15:17:2211,01 - 11,0010,90-1,0011081 45315,94
WILBO /ZWLBPLN - 0,240,18 - 0,24 - - - - -
WINVESTWISPLN11:00:000,95 - 0,950,950,0015011500,14
WISTILWSTPLN15:02:3159,49 - 58,0056,50-5,0320630017,05
ZASTALZSTPLN15:00:000,15 - 0,160,166,67300310 4241,67
ZREMB /7ZREPLN15:01:470,19 - 0,190,18-5,26714116 7351,25

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego