Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN - 1,03001,0300 - 1,0300 - - - - -
AMPLIAPLPLN11:00:000,6350 - 0,58500,5850-7,8750015000,29
BERLINGBRGPLN - 5,2000 - - 5,2000 - - - - -
BIK /ZBIKPLN - 22,4000 - - 22,4000 - - - - -
BRASTER /7BRAPLN15:27:021,13000,98000,81500,9200-18,5810 000124246 786220,09
CAPITALCPAPLN - 1,8500 - - 1,8500 - - - - -
DREWEX /ZDREPLN - 0,55000,0500 - 0,5500 - - - - -
FASTFIN /8FFIPLN - 1,3300 - - 1,3300 - - - - -
FMGFMGPLN - 25,6000 - - 25,6000 - - - - -
GETBACK /ZGBKPLN - 3,76000,0100 - 3,7600 - - - - -
HOLLYWOOD /ZHLDPLN - 0,9850 - - 0,9850 - - - - -
IBSMIBSPLN15:00:0022,4000 - 22,400022,0000-1,79341192,66
INDYGO /Z /6IDGPLN - 0,25000,0100 - 0,2500 - - - - -
INTERBUDITBPLN - 1,2300 - - 1,2300 - - - - -
KBDOM /1KBDPLN15:00:000,4900 - 0,50000,49000,0010052 1001,05
KDMSHIPNG /ZKDMPLN - 1,40000,0100 - 1,4000 - - - - -
KRAKCHEMKCHPLN11:00:000,7500 - 0,75000,75000,0070021 3020,98
LARK /ZLRKPLN - 0,15000,0400 - 0,1500 - - - - -
MEGARONMEGPLN15:29:0918,7000 - 18,700018,70000,0090588516,55
PBSFINANSEPBFPLN15:16:300,4400 - 0,39600,3960-10,0044546 4442,55
PCGUARD /ZPCGPLN - 1,17000,0100 - 1,1700 - - - - -
POLNORD /ZPNDPLN - 3,5300 - - 3,5300 - - - - -
PRIMAMODAPMAPLN - 1,6200 - - 1,6200 - - - - -
PRIMETECHPTHPLN15:00:001,3000 - 1,20001,2000-7,6941622 7443,29
PROCADPRDPLN - 1,6900 - - 1,6900 - - - - -
REGNON /Z /6REGPLN - 0,79500,0300 - 0,7950 - - - - -
REINHOLDRHDPLN - 0,2380 - - 0,2380 - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,12000,0300 - 0,1200 - - - - -
SFINKS /10SFSPLN15:08:230,43000,45600,45700,45606,0525968 0743,69
SIMPLESMEPLN11:03:1713,1000 - 13,000013,0000-0,7610236027,83
SOHODEVSHDPLN15:00:000,69500,69000,69500,69500,0024 000124 00016,68
WINVESTWISPLN - 0,3900 - - 0,3900 - - - - -
YOLOYOLPLN - 1,0500 - - 1,0500 - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

Z - zawieszenie obrotu

W - wstrzymanie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postepowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego

/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postepowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne

/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie

/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)

/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu

/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu

/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu

/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji