Strefa niższej płynności

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
08OCTAVA08NPLN15:00:001,001,001,021,011,002102 5162,57
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
B3SYSTEM /ZB3SPLN - 0,530,17 - 0,53 - - - - -
BERLINGBRGPLN11:00:003,82 - 3,983,984,197170,03
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
COMPERIACPLPLN - 6,40 - - 6,40 - - - - -
DROPDRPPLN - 1,021,24 - 1,02 - - - - -
FMGFMGPLN15:00:000,26 - 0,260,260,001220,00
IBSMIBSPLN - 24,22 - - 24,22 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IDMSAIDMPLN15:00:000,73 - 0,730,730,00101100,01
INDYGOIDGPLN15:00:000,420,460,400,40-4,762341 4410,58
INTERBUD /8ITBPLN - 0,68 - - 0,68 - - - - -
KDMSHIPNGKDMPLN - 5,40 - - 5,40 - - - - -
KERDOS /2KRSPLN15:00:000,010,010,010,010,001 200810 9830,11
MEGARONMEGPLN - 14,98 - - 14,98 - - - - -
MOBRUKMBRPLN - 26,3021,00 - 26,30 - - - - -
PBSFINANSEPBFPLN - 1,10 - - 1,10 - - - - -
PCGUARDPCGPLN15:00:321,35 - 1,131,350,0012253440,42
PEIXINPEXPLN11:00:002,50 - 2,502,500,00501500,12
PEMUGPMGPLN - 0,60 - - 0,60 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:00:000,30 - 0,310,313,331 00011 0000,31
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,16 - 0,30 - - - - -
SANWILSNWPLN15:00:000,84 - 0,840,862,3868037790,67
SCOPAK /9SCOPLN - 0,700,01 - 0,70 - - - - -
STAPORKOWZUKPLN11:00:003,60 - 3,893,898,063130,01
STARHEDGESHGPLN15:00:000,50 - 0,500,49-2,007 83039 9224,88
WISTILWSTPLN - 62,00 - - 62,00 - - - - -
ZASTALZSTPLN - 0,28 - - 0,28 - - - - -
ZREMB /7ZREPLN15:00:000,42 - 0,420,432,38100519 1668,23

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego