Spółki ze szczególnym oznaczeniem - notowania jednolite

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
FOTA /3FOTPLN15:29:350,100,120,110,1110,003 0001332 8383,61
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,10 - 0,30 - - - - -
INTERBUD /8ITBPLN15:19:150,520,520,400,40-23,082 31956 0002,40
KERDOS /2KRSPLN15:00:000,02 - 0,020,020,0010 000759 9001,20
PETROLINV /Z /4OILPLN - 1,94 - - 1,94 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:00:000,26 - 0,240,24-7,6915021640,04
SCOPAK /9SCOPLN - 0,700,01 - 0,70 - - - - -
ZREMB /7ZREPLN15:24:470,300,370,330,3620,005 0001123 8288,23

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego