Spółki ze szczególnym oznaczeniem - notowania jednolite

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
ALMA /3ALMPLN15:00:000,300,280,280,28-6,671 050633 8529,48
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,30 - - 0,30 - - - - -
HYPERION /Z /9HYPPLN - 0,280,26 - 0,28 - - - - -
INTERBUD /8ITBPLN11:00:000,39 - 0,390,390,002022 0200,79
KERDOS /3KRSPLN15:13:550,01 - 0,010,02100,007 000655 5501,03
PETROLINV /Z /4OILPLN - 1,94 - - 1,94 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:21:410,17 - 0,150,15-11,7620038 0671,21
SCOPAK /9SCOPLN - 0,580,02 - 0,58 - - - - -
ZREMB /7ZREPLN - 0,48 - - 0,48 - - - - -

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

W - wstrzymanie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego