Regulamin Giełdy

  Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP 

 

  Pismo do Emitentów w sprawie poniższych formularzy

  Wniosek o wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym / podstawowym certyfikatów inwestycyjnych

  Wniosek o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym / podstawowym

  Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym / podstawowym

  Wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku równoległym / podstawowym praw do nowych akcji

  Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie asymilacji / rejestracji akcji w KDPW S.A.

  Wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie asymilacji akcji po zamianie w KDPW S.A.

  Wniosek o dopuszczenie praw do nowych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym / podstawowym

  Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku równoległym / podstawowym

  Wniosek o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI)

  Wniosek o zmianę nazw skróconych identyfikujących Emitenta w systemie notującym GPW

  Opinia Firmy Inwestycyjnej