Cenniki bazowe

  Załącznik Nr 1 do Regulamin Giełdy (opłaty giełdowe pobierane od członków giełdy)

  Załącznik Nr 2 do Regulamin Giełdy (opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku podstawowym)

  Załącznik Nr 3 do Regulamin Giełdy (opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku równoległym)


Giełdowy Program Wsparcia Technologii

  Uchwała Nr 67/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie Giełdowego Programu Wsparcia Technologii


Obniżki opłat od członków giełdy

  Uchwała Nr 1591/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 1592/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 1593/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 1594/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 1595/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 1596/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie możliwości korzystania z obniżek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 1597/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 grudnia 2017 r. (z późn. zm.)
w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 401/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2018 r. (z późn. zm.)
w sprawie możliwości korzystania z obniżek niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 864/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 643/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)


Obniżki opłat od emitentów

  Uchwała Nr 63/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW

  Uchwała Nr 359/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW

  Uchwała Nr 1070/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. w sprawie obniżenia niektórych opłat giełdowych pobieranych na Głównym Rynku GPW


Programy zachęt dla animatorów rynku

  Uchwała Nr 6/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)
w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku – program Maker/Taker (według
stanu prawnego na dzień 1 marca 2021 r.)

  Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)
w sprawie programu zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku – program SuperAnimator (rynek
kasowy) (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Załącznik do Uchwały Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.) - Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt SuperAnimator WIG20 (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Uchwała Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)
w sprawie programów zachęt dla podmiotów wykonujących zadania animatora rynku – programy SuperAnimator
(rynek terminowy) (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. - Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt „SuperAnimator FW20” (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. - Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt „SuperAnimator FW40” (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. - Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt „SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE” (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. - Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt „SuperAnimator KONTRAKTY WALUTOWE” (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. - Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt „SuperAnimator OW20 II” (według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2021 r.)


Szczegółowe zasady obliczania i pobierania opłat giełdowych

  Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych