Promocje wspierające płynność

 1. 1

  HVP - rynek kasowy

  PROMOCJA HIGH VOLUME PROVIDER (HVP)

  RYNEK KASOWY

  Program skierowany jest do osób prawnych, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie na rynkach finansowych wyłącznie na rachunek własny

  Podsumowanie

  • Możliwość handlu akcjami, prawami poboru, prawami do akcji wszystkich spółek oraz jednostkami ETF
  • Atrakcyjne stawki opłat
  • Dostęp do promocji poprzez członka giełdy lub dla członków giełdy spełniających warunki promocji

  Wymagania

  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załącznikami
  • Wpłata 10 tys. zł zabezpieczenia
  • Generowanie średniosesyjnej wartości obrotu na poziomie > 2.5 mln złotych. Wskaźnik jest liczony w ujęciu miesięcznym
  • Warunek średniosesyjnej wartości obrotu nie obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące uczestnictwa w promocji
  • Oznaczanie zleceń podmiotów objętych promocją w sposób określony przez GPW
  Stawki opłat transakcyjnych dla podmiotów objętych promocją:
   

  ADTV ≥ 5 mln zł

  Instrument
  Opłata stała
  od zlecenia
  Opłata od
  wartości zlecenia
  Maksymalna opłata
  od zlecenia
  Akcje z WIG20
  0,05 zł
  0,0087%
  260 zł
  Pozostałe akcje,
  ETFy, prawa do akcji,
  prawa poboru
  0,05 zł
  0,0051%
  155 zł
  MAKER/TAKER
  Akcje, prawa do akcji
  -
  Maker = 0,002%
  Taker = 0,01%
  -

  2,5 mln zł ≤ ADTV < 5 mln zł

  Instrument
  Opłata stała
  od zlecenia
  Opłata od
  wartości zlecenia
  Maksymalna opłata
  od zlecenia
  Akcje z WIG20
  0,05 zł
  0,0115%
  340 zł
  Pozostałe akcje,
  ETFy, prawa do akcji, prawa poboru
  0,05 zł
  0,0067%
  205 zł


  Dokumenty do pobrania

    Formularz rejestracyjny Członka Giełdy

    Formularz rejestracyjny Klienta danego Członka Giełdy


  Kontakt w sprawie promocji:  Michał Kobza: 22 537 74 84
  Marcin Gruba: 22 537 74 82
  Filip Duszczyk: 22 537 77 85

  [i] Klient w momencie przystąpienia do programu High Volume Provider deklaruje wybór cennika regularnego lub maker taker. Wybór obowiązuje dla każdego miesiąca, gdzie średniosesyjny obrót jest powyżej 5 mln złotych na sesję. W przypadku gdy klient wykona obrót w przedziale od 2.5 mln złotych do 5 mln złotych transakcje zostaną policzone po stawkach w tym przedziale.


  Opłaty rozliczeniowe dla uczestników programu HVP

  KDPW_CCP (Izba Rozliczeniowa) obniża opłaty za rozliczenie transakcji dokonanych na GPW przez uczestników programu "High Volume Provider".

  Dalsze informacje o udziale KDPW_CCP w programie oraz szczegółowe informacje o obniżce opłat za rozliczenie są dostępne na stronie KDPW_CCP pod poniższym linkiem: http://www.kdpwccp.pl 

  Zwiń
 2. 2

  HVP - rynek terminowy

  PROMOCJA HIGH VOLUME PROVIDER (HVP)

  Program skierowany jest do osób prawnych, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie na rynkach finansowych wyłącznie na rachunek własny.

  Podsumowanie

  • Możliwość handlu kontraktami indeksowymi, akcyjnymi, walutowymi, na stopę procentową; opcjami indeksowymi
  • Atrakcyjne stawki opłat
  • Dostęp do promocji poprzez członka giełdy lub dla członków giełdy spełniających warunki promocji
  • Zwolnienie z opłat transakcyjnych:
   • Brak opłat transakcyjnych przez pierwsze 3 miesiące uczestnictwa w promocji
   • Zerowe stawki opłat dla produktów na stopę procentową przez cały okres obowiązywania promocji

  Wymagania

  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załącznikami
  • Wpłata 10 tys. zł zabezpieczenia
  • Generowanie średniosesyjnego wolumenu obrotu na poziomie >75 sztuk. Wskaźnik jest liczony w ujęciu miesięcznym
  • Warunek średnioseryjnego wolumenu obrotu nie obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące uczestnictwa w promocji
  • Oznaczanie zleceń podmiotów objętych promocją w sposób określony przez GPW

  Stawki opłat transakcyjnych dla podmiotów objętych promocją:

  Kontrakty

   
  75 kontraktów ≤ ADV < 150 kontraktów
  ADV ≥ 150 kontraktów
  Instrument bazowy
  Opłata od kontraktu
  Opłata od kontraktu
  Indeks
  1,05 zł
  0,80 zł
  Akcje
  0,20 zł
  0,15 zł
  Waluty
  0,05 zł
  0,04 zł
  Koszyk obligacji
  0,00 zł
  0,00 zł
  Stawka WIBOR
  0,00 zł
  0,00 zł

   

  Opcje

   
  Instrument
  bazowy
  Opłata od
  wartości zlecenia
  Opłata
  minimalna
  Opłata
  maksymalna
  75 opcji ≤ ADV < 150 opcji
  Indeks
  0,33%
  0,10 zł
  0,50 zł
  Akcje
  0,03 zł
  0,20 zł
  ADV ≥ 150 opcji
  Indeks
  0,25%
  0,10 zł
  0,35 zł
  Akcje
  0,02 zł
  0,12 zł


  Dokumenty do pobrania

    Formularz rejestracyjny Członka Giełdy

    Formularz rejestracyjny Klienta danego Członka Giełdy


  Kontakt w sprawie promocji:

  Michał Kobza: 22 537 74 84
  Marcin Gruba: 22 537 74 82
  Filip Duszczyk: 22 537 77 85

  Opłaty rozliczeniowe dla uczestników programu HVP

  KDPW_CCP (Izba Rozliczeniowa) obniża opłaty za rozliczenie transakcji dokonanych na GPW przez uczestników programu "High Volume Provider".

  Dalsze informacje o udziale KDPW_CCP w programie oraz szczegółowe informacje o obniżce opłat za rozliczenie są dostępne na stronie KDPW_CCP pod poniższym linkiem: http://www.kdpwccp.pl 

  Czytaj więcej
 3. 3

  HVF - rynek kasowy

  PROMOCJA HIGH VOLUME FUNDS (HVF)

  Program skierowany jest do funduszy inwestycyjnych prowadzących aktywny obrót akcjami na GPW.

  Podsumowanie  

  • Możliwość handlu akcjami, prawami poboru, prawami do akcji wszystkich spółek oraz funduszami ETF
  • Atrakcyjne stawki opłat
  • Dostęp do promocji poprzez wybranego  członka giełdy

  Wymagania  

  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załącznikami
  • Wpłata 10 tys. zł zabezpieczenia  
  • Generowanie średniej dziennej wartości obrotu na poziomie 5 mln złotych  
  • Warunek średnioseryjnej wartości obrotu nie obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące uczestnictwa w promocji  
  • Oznaczanie zleceń podmiotów objętych promocją w sposób określony przez GPW


  Stawki opłat transakcyjnych dla podmiotów objętych promocją:
   

  HVF - rynek kasowy

  Instrument
  Opłata stała
  od zlecenia
  Opłata od
  wartości zlecenia
  Maksymalna opłata
  od zlecenia
  Akcje z WIG20
  0,05 zł
  0,0087%
  260 zł
  Pozostałe akcje, ETFy, prawa do akcji, prawa poboru
  0,05 zł
  0,0051%
  155 zł


  Dokumenty do pobrania

    Formularz rejestracyjny


  Kontakt w sprawie promocji:

  Michał Kobza: 22 537 74 84
  Marcin Gruba: 22 537 74 82
  Filip Duszczyk: 22 537 77 85

  Czytaj więcej
 4. 4

  HVF - rynek terminowy

  PROMOCJA HIGH VOLUME FUNDS (HVF)

  Program skierowany jest do funduszy inwestycyjnych prowadzących aktywny obrót instrumentami pochodnymi na GPW.

  Podsumowanie
  • Możliwość handlu kontraktami indeksowymi, akcyjnymi, walutowymi, na stopę procentową, obligacje, opcjami indeksowymi
  • Atrakcyjne stawki opłat
  • Dostęp do promocji poprzez wybranego członka giełdy
  Wymagania
  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załącznikami
  • Wpłata 10 tys. zł zabezpieczenia
  • Generowanie średniego dziennego wolumenu obrotu  na poziomie 150 sztuk
  • Warunek średniosesyjnego wolumenu obrotu nie obowiązuje przez pierwsze trzy miesiące uczestnictwa w promocji
  • Oznaczanie zleceń podmiotów objętych promocją w sposób określony przez GPW

  Stawki opłat transakcyjnych dla podmiotów objętych promocją:

  HVF - kontrakty

  Instrument bazowy
  Opłata od kontraktu
  Indeks
  0,80 zł
  Akcje
  0,15 zł
  Waluty
  0,04 zł
  Koszyk obligacji
  0,00 zł
  Stawka WIBOR
  0,00 zł

   

  HVF - opcje

  Instrument bazowy
  Opłata od
  wartości zlecenia
  Opłata
  minimalna
  Opłata
  maksymalna
  Indeks
  0,25%
  0,10 zł
  0,60 zł
  Akcje
  0,25%
  0,02 zł
  0,12 zł


  Dokumenty do pobrania

    Formularz rejestracyjny


  Kontakt w sprawie promocji:  Michał Kobza: 22 537 74 84
  Marcin Gruba: 22 537 74 82
  Filip Duszczyk: 22 537 77 85

  Czytaj więcej

Członkowie Giełdy

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Czytaj więcej  

Animatorzy

Celem działania Animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi.

Czytaj więcej  

Promocje

GPW wprowadziło dwa programy wspierające płynność. HVP przeznaczony dla podmiotów inwestujących własne środki oraz przeznaczony HVF dla funduszy inwestycyjnych charakteryzującą się dużą obrotowością portfela.

Czytaj więcej  

Materiały informacyjne

W tej sekcji znajduję się opis usług technologicznych świadczonych przez GPW oraz informacje o transakcjach pakietowych.

Czytaj więcej  

Podmioty wspierające

W skład podmiotów wspierających wchodzą: ISV (Independent Software Vendor) czyli dostawcy oprogramowania klienckiego, a także Zewnętrzni Administratorzy oraz Operatorzy Telekomunikacyjni.

Czytaj więcej  

Maklerzy

Maklerzy są to osoby, wyznaczone przez członka giełdy do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich wg obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej